قیمت گاوصندوق خانگی، کوچک، بزرگ، اثر انگشتی، نسوز و دیجیتالی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۳ میانگین: ۴.۳]

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (DG/G)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (‌BG/G)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (RD/S)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (WH/S)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (DG/S)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (BG/G)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (RD/S)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (WH/S)

۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-67E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۴۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-67E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۴۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-100E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۶۴,۴۵۱,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-100E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۶۴,۴۵۱,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-75 BX

نمره ۰ از ۵
۴۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-90 BX

نمره ۰ از ۵
۵۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-125 BX

نمره ۰ از ۵
۶۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-135 BX

نمره ۰ از ۵
۷۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-167 BX

نمره ۰ از ۵
۸۷,۵۸۲,۰۰۰ تومان

کمد بایگانی مقاوم (Pod Panzer)

نمره ۰ از ۵
۴۹,۳۴۷,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-37E4 (WH/S)

نمره ۰ از ۵
۲۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (NB/S)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-88E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-88E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان

private box مدل P2ET ( رنگ طوسی )

نمره ۰ از ۵
۸,۴۳۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال ایگل (YES-M020K(BL

۵۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گاوصندوق ایگل (YES-031DK(BK

نمره ۰ از ۵
۶۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اثرانگشتی اداری (EG-100BZ(L

نمره ۰ از ۵
۳۳۸,۹۵۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق ایگل نسوز ES-035

نمره ۰ از ۵
۱۰۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال اداری ES-065

نمره ۰ از ۵
۱۲۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق نسوز اداری ES-080

نمره ۰ از ۵
۱۷۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اداری نسوز و دیجیتال ES-130

نمره ۰ از ۵
۲۱۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال اداری ES-200

نمره ۰ از ۵
۲۹۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال اداری SIS-080EE

نمره ۰ از ۵
۲۳۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق نسوز و اداری SIS-100EE

نمره ۰ از ۵
۲۴۶,۸۹۹,۰۰۰ تومان

گاوصندوق نسوز دیجیتال اداری SIS-200EE

نمره ۰ از ۵
۳۸۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اداری دیجیتال نسوز SIS-400EE

نمره ۰ از ۵
۴۸۵,۷۸۵,۰۰۰ تومان

فایلهای نسوز اداری SF-680-4EKK

نمره ۰ از ۵
۲۷۷,۰۶۵,۰۰۰ تومان

private box مدل P2ET

نمره ۰ از ۵
۸,۴۳۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۲۵ SOR (مشکی)

۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۲۵ SOR (طوسی)

نمره ۰ از ۵
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۲۵ EUD (طوسی)

نمره ۰ از ۵
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اثرانگشتی دیجیتال EG-100BB

نمره ۰ از ۵
۳۳۸,۹۵۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال ایگل (YES-M020(WH

نمره ۰ از ۵
۴۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال ایگل (YES-M015(WH

نمره ۰ از ۵
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی نسوز مدل NV 040 SR

۱۹۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق نسوز دکوراتیو مدل NV 040 SK

۱۹۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی دیجیتال (YES-031DK(YL

نمره ۰ از ۵
۶۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی ایگل(YES-031DK(WH

نمره ۰ از ۵
۶۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی نسوز (YES-031DK(BL

نمره ۰ از ۵
۶۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی دیجیتال (YES-M020K(BK

نمره ۰ از ۵
۵۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گاوصندوق دیجیتال خانگی (YES-M020K(RD

نمره ۰ از ۵
۵۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی نسوز (YES-M020K(OR

نمره ۰ از ۵
۵۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گاوصندوق نسوز دیجیتال ایگل (YES-M020K(WH

۵۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی و نسوز (YES-031D(BK

۶۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی دیجیتال (YES-031D(RD

نمره ۰ از ۵
۶۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی نسوز(YES-031D(WH

نمره ۰ از ۵
۶۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی نسوز (YES-M020(BK

نمره ۰ از ۵
۴۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی نسوز (YES-M015(RD

نمره ۰ از ۵
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اثرانگشتی اداری (EG-170BB(L

نمره ۰ از ۵
۵۴۷,۷۵۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق ایگل اداری ES-045

نمره ۰ از ۵
۱۲۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اسلحه FS14

۴۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق اسلحه نسوز FS24

نمره ۰ از ۵
۶۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (DG/G)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (‌BG/G)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (RD/S)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (WH/S)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۲۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (DG/S)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (BG/G)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (RD/S)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (WH/S)

۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-67E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۴۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-67E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۴۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-100E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۶۴,۴۵۱,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-100E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۶۴,۴۵۱,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-75 BX

نمره ۰ از ۵
۴۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-90 BX

نمره ۰ از ۵
۵۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-125 BX

نمره ۰ از ۵
۶۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-135 BX

نمره ۰ از ۵
۷۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-167 BX

نمره ۰ از ۵
۸۷,۵۸۲,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-37E4 (WH/S)

نمره ۰ از ۵
۲۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4 (NB/S)

نمره ۰ از ۵
۳۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

کمد بایگانی مقاوم (Pod Panzer)

نمره ۰ از ۵
۴۹,۳۴۷,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-88E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-88E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-120E4 (BK/G)

نمره ۰ از ۵
۷۷,۳۴۱,۰۰۰ تومان

گاوصندوق راینو مدل RH-120E4 (BK/S)

نمره ۰ از ۵
۷۷,۳۴۱,۰۰۰ تومان

گاوصندوق خانگی دیجیتال (YES-M020K(YL

نمره ۰ از ۵
۵۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۲۵ FPH ( طوسی )

نمره ۰ از ۵
۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۳۰ EUD (طوسی)

نمره ۰ از ۵
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۲۵NEK (مشکی)

نمره ۰ از ۵
۵,۸۳۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس مدل ۳۰ NEK (طوسی)

نمره ۰ از ۵
۶,۵۶۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-20 D1

نمره ۰ از ۵
۵,۶۰۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-25 D2

نمره ۰ از ۵
۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-25 D1

نمره ۰ از ۵
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-25 D3

نمره ۰ از ۵
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس لب‌تاپی مدل ANT-23 DT

نمره ۰ از ۵
۷,۵۸۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-25 DT

نمره ۰ از ۵
۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-30 D2

نمره ۰ از ۵
۷,۵۸۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT- 30 D3

نمره ۰ از ۵
۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-30 DT

نمره ۰ از ۵
۷,۶۱۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-50 D2

نمره ۰ از ۵
۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان

سیف باکس هتلی مدل ANT-50 D3

نمره ۰ از ۵
۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
گاوصندوق بامیل خانگی 102T ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق بامیل دیجیتال ۱۰۲T

نمره ۰ از ۵
۹,۸۷۷,۰۰۰ تومان
گاوصندوق خانگی بامیل مدل ESD 102 ناموجود
مشخصات کامل
گاوصندوق مدل 102t دیجیتال ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق خانگی و نسوز بامیل (۱۰۲T(Key

نمره ۰ از ۵
۱۰,۷۹۷,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق خانگی و اداری دیجیتال مدل swf 18

نمره ۰ از ۵
۲۵,۸۶۳,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق نسوز خانگی مدل swf 14

نمره ۰ از ۵
۲۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق نسوز و ضدآب مدل swf 24

۳۲,۸۷۸,۰۰۰ تومان
گاوصندوق اداری بامیل مدل 105 ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق نسوز اداری بامیل مدل ۱۰۵

۲۷,۳۸۶,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق بامیل خانگی مدل ۱۰۳T (key)

نمره ۰ از ۵
۱۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق خانگی بامیل مدل ۱۰۳(key)

نمره ۰ از ۵
۱۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق مدل (ESD 101 (KEY بامیل

نمره ۰ از ۵
۸,۴۵۷,۰۰۰ تومان
گاوصندوق خانگی بامیل مدل ESD 101 ناموجود
مشخصات کامل

گاوصندوق خانگی بامیل مدل ۱۰۱knob

نمره ۰ از ۵
۷,۵۳۷,۰۰۰ تومان

قیمت گاوصندوق اثرانگشتی، دو طبقه، بانکی، نسوز، گاوصندوق طلا فروشی و … در فروشگاه آنلاین مستر سیف به روز بوده و مستر سیف نماینده رسمی فروش مستقیم انواع گاوصندوق در ایران است؛ این فروشگاه برای جلب رضایت مصرف کنندگان، تمامی محصولات را با قیمت مناسب، گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می کند. بنابراین اگر به دنبال مناسب ترین قیمت گاوصندوق بزرگ در انواع مدل با برندهای ایرانی و خارجی معتبر هستید، می توانید در فروشگاه آنلاین مسترسیف به بررسی و مقایسه قیمت بزرگترین گاوصندوق ها بپردازید

پیشنهاد خرید

گاوصندوق راینو مدل RH-125 BX

۶۶,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶۶,۵۱۰,۰۰۰ تومانخرید کنید

گاوصندوق راینو مدل RH-32E4

گاوصندوق راینو مدل RH-51E4

 

گاوصندوق راینو مدل RH-67E4

قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ

در مقایسه قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ و گاوصندوق های معمولی باید بگوییم با توجه به اینکه جنس آلیاژ به کار رفته در ساخت این صندوق ها متفاوت بوده و مقاومت خوبی در برابر حرارت و حریق دارند، به همین دلیل قیمت آنها از مدل های ساده، بالاتر است.

 • اگر دارایی هایی که در گاوصندوق نگهداری می کنید از نوع حساس به حرارت بوده و یا ارزشمند و گران قیمت هستند، قیمت گاوصندوق نسوز، مقرون به صرفه به نظر می رسد زیرا به خوبی قادر است از دارایی های ارزشمند محافظت کند. جنس بدنه گاوصندوق نسوز بزرگ از نوع عایق است و قفل آن در برابر حرارت و آتش مقاوم بوده و از بین نمی رود.
 • البته ضریب امنیت و درجه مقاومت هر گاوصندوق نسوز بزرگ با سایر مدل ها متفاوت است و این تفاوت در مشخصات فنی هر گاوصندوق درج می شود. شرکت مسترسیف، قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ ایرانی کاوه و ایران کاوه و قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ خارجی بامیل، ایگل و لوسل را با در نظر گرفتن رضایتمندی مشتریان پیشنهاد کرده و با خرید از این فروشگاه یم توانید از خرید با کیفیت و با قیمت مناسب لذت ببرید.
 • اگر به دنبال گاوصندوق نسوز بزرگ ایرانی هستید، قیمت گاوصندوق بزرگ نسوز کاوه در مقایسه با نمونه های خارجی ارزان تر است اما اگر به دنبال یک انتخاب لوکس و شیک هستید، به شما نمونه های خارجی که تولید کشور کره جنوبی هستند، پیشنهاد می کنیم.
 • قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ با برندهای معتبر خارجی که قفل و بدنه فوق امنیتی با ضریب بالای محافظت در برابر آتش دارند، در مقایسه با برندهای ایرانی بالاتر است؛ اما می توان گفت که با توجه به کیفیت بالا و ظاهر شیک و مدرن که دارند، مقرون به صرفه به نظر می رسند. برند بامیل، ایگل و لوسل ساخت کره جنوبی از مطرح ترین برندها در دنیا محسوب می شود و مسترسیف نماینده رسمی این برندها در ایران است.
 • در واقع قیمت گاوصندوق نسوز ثابت نیست و در تعیین قیمت هر مدل، معیارهای مختلف در نظر گرفته می شود، علاوه بر ابعاد و اندازه گاوصندوق، ویژگی ها و مزیت های هر مدل در محاسبه قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است. پیشنهاد می کنیم برای مقایسه و بررسی مشخصات فنی و قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ، به فروشگاه آنلاین مستر سیف مراجعه کنید.

قیمت گاوصندوق ساده بزرگ

اگر در گاوصندوق خود اسناد و مدارک کاغذی را به صورت انبوه نگهداری میکنید، نیاز به گاوصندوق ساده بزرگ خواهید داشت. قیمت گاوصندوق ساده بزرگ در فروشگاه مستر سیف بسیار عالی است، می توانید انواع مختلف در رنگ بندی و طرح های مختلف ایرانی و خارجی را در این فروشگاه مشاهده کنید.

تنوع مدل های گاوصندوق ساده بزرگ در فروشگاه آنلاین مستر سیف بسیار بالاست و تمامی محصولات با مشخصات فنی و تصاویر معرفی شده اند. علاوه براین قیمت گاوصندوق ساده بزرگ در این فروشگاه با توجه به اینکه تمامی مدل ها از برندهای معروف بوده و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش، نصب و جابجایی هستند، مناسب و مقرون به صرفه است.

اغلب مدل های گاوصندوق بزرگ ساده، از نوع قفل مکانیکی هستند و با دسته های بزرگ و سیستم قفل مکانیکی که دارند، ساهاست که شناخته شده و معروف اند.

درواقع روش باز کردن درب مکانیکی گاوصندوق به این صورت است که یک رمز از پیش تعیین شده برای آن تعریف می شود و با استفاده از این رمز می توان به راحتی درب گاوصندوق را باز کرد. اغلب مدل های گاوصندوق بزرگ ساده، برای امنیت بیشتر، دارای قفل ترکیبی هستند. به این معنی که علاوه بر قفل مکانیکی که دارای اهرم و دستگیره است، قفل کلیدی هم دارند.

گاوصندوق بزرگ قیمت مناسب

وقتی به بازار برای خرید گاوصندوق مراجعه کنید، انواع صندوق را با قیمت های مختلف مشاهده خواهید کرد. برخی از این گاوصندوق ها بسیار ارزان هستند ولی نام آنها آشنا نیست و یا از برندهای معروف و معتبر هستند. اما علت قیمت گذاری عجیب این گاوصندوق ها چیست؟

 • توجه داشته باشید که گاوصندوق هایی با نام های ناآشنا، در ایران نمایندگی رسمی ندارند به همین دلیل بعد از خرابی گاوصندوق و یا در زمانهایی که صندوق نیاز به سرویس یا تعویض قطعات دارد، امکان سرویس دهی برای این محصولات در ایران وجود ندارد. به همین دلیل قیمت گاوصندوق هایی که با برندهای غیر معروف ارائه می شود، ارزان تر است.
 • برخی از مدل های گاوصندوق بزرگ قیمت مناسب نیز از برندهای معروف هستند، علت ارزان بودن قیمت این صندوق ها چیست؟ توصیه می کنیم هنگام خرید گاوصندوق برای اینکه خیالتان بابت اصل بودن محصول راحت باشد، حتما از نماینده رسمی خرید کنید.
 • یک محصول تقلبی ممکن است با قیمت ارزان و برند معروف به فروش برسد، اما سیستم قفل این گاوصندوق ها استاندارد نیست و سارقان می توانند به راحتی آن را باز کنند. علاوه براین زمانی که محصول دچار اختلال یا آسیب شود، فروشنده گاوصندوق که نماینده رسمی برند نیست، هیچ گونه خدماتی ارائه نمی کند. به ویژه اگر گاوصندوق دیجیتال باشد و رمز آن را فراموش کنید، فروشنده نمی تواند برای بازیابی رمز کمک کند.
 • اما اگر رمز یک گاوصندوق دیجیتال که از نمایندگی رسمی خریداری کرده اید، فراموش کنید نماینده رسمی می تواند از طریق برقراری ارتباط با تولید کننده، به خریدار کمک کند تا رمز گاوصندوق دیجیتالی خود را بازیابی کند.
 • اگر به دنبال خرید گاوصندوق بزرگ قیمت مناسب هستید، بهترین انتخاب خرید بدون واسطه از نمایندگی رسمی است. می توانید انواع مدل های گاوصندوق بزرگ را از فروشگاه آنلاین مستر سیف با گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و حمل و نقل خریداری کنید.

گاوصندوق بزرگ دست دوم

اگر به دنبال خرید گاوصندوق بزرگ دست دوم هستید تا در هزینه های خود صرفه جویی کنید، پیشنهاد می کنیم دست نگه دارید. زیرا این امکان وجود دارد که گاوصندوق دست دوم که خریداری می کنید دارای ایرادات فنی باشد و به طور مداوم نیاز به صرف هزینه تعمیر داشته باشد.

شما می توانید به جای خرید گاوصندوق بزرگ دست دوم، گاوصندوق بزرگ نو را با گارانتی خریداری کنید و خیالتان بابت خرید با کیفیت با قیمت مناسب راحت باشد. مستر سیف برای جلب رضایتمندی مصرف کنندگان، قیمت گاوصندوق بزرگ را با سود پایین و منصفانه ترین هزینه، قیمت گذاری می کند.

پیشنهاد می کنیم برای خرید گاوصندوق بزرگ نو و با قیمت عالی، همین الان با کارشناسان مستر سیف تماس بگیرید. علاوه براین می توانید از تخفیف های مناسبتی فروشگاه مستر سیف نیز بهره مند شوید.

فیلم نحوه ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتون و لوگو

استفاده از گاوصندوق اسباب بازی بزرگ برای کودکان بسیار جالب و هیجان انگیز است، به ویژه اگر این گاوصندوق ظاهری بسیار شبیه به گاوصندوق بزرگ واقعی با سیستم قفل داشته باشد.

ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتون و لوگو بسیار ساده و کم هزینه است. برای درست کردن کاردستی گاوصندوق بزرگ نیاز به وسایلی نظیر کارتن، کارتن، چسب، کاتر، چوب بستنی و سیخ چوبی و وسایلی که معمولا به راحتی در دسترس هستند دارید.

ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتن از سرگرمی هایی است که کودکان برای ساختن آن علاقه نشان می دهند. می توانید مراحل ساخت گاوصندوق بزرگ را با همکاری کودکان انجام دهید. بعد از تکمیل ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتن، کودک می تواند اسباب بازی های خود را در گاوصندوق بگذارد.

با مشاهده فیلم ساخت گاوصندوق بزرگ که یک کاردستی گاوصندوق اسباب بازی بزرگ به روش ساده است، می توانید در چند دقیقه به راحتی یک اسباب بازی جالب و ارزان برای کودکان بسازید:

 

پیشنهاد خرید

گاوصندوق راینو مدل RH-135 BX

۷۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان۷۶,۴۸۰,۰۰۰ تومانخرید کنید

رنج قیمت گاوصندوق در ایران

رنج قیمت گاوصندوق در ایران بسیار گسترده است و تعیین قیمت یک گاوصندوق بستگی به معیارهای مختلف دارد. اگر با این معیارها و نحوه قیمت گذاری گاوصندوق ها آشنا باشید می توانید قیمت گاوصندوق مورد نیاز خود را تخمین بزنید و بدانید که آیا گاوصندوقی که انتخاب کرده اید، گران قیمت است یا قیمت مناسبی دارد. به همین منظور در این قسمت هر آنچه لازم است درباره رنج قیمت گاوصندوق در ایران و ملاک های قیمت گذاری بدانید به طور کامل از صفر تا صد شرح داده ایم. 

دسته بندی انواع گاوصندوق از نظر قیمت

اگر بخواهیم گاوصندوق ها را از نظر قیمت دسته بندی کنیم می توان گفت گاوصندوق ها از نظر نوع برای قیمت گذاری شامل دو گروه اصلی زیر می باشند:

 • ۱- قیمت گاوصندوق ایرانی
 • ۲- قیمت گاوصندوق خارجی

هر کدام از گاوصندوق های ایرانی و خارجی با برندهای مختلفی در ایران در دسترس هستند از جمله بهترین گاوصندوق های ایرانی می توان به راینو، کاوه و ایران کاوه اشاره کرد و بهترین گاوصندوق های خارجی، با برند ایگل، لوسل و بامیل به فروش می رسند. قیمت گاوصندوق های ایرانی از خارجی ارزان تر است و به طور کلی لیست قیمت گاوصندوق های ایرانی و خارجی از نظر نوع صندوق، به گروه های زیر تقسیم بندی می شود:

 • ۱- قیمت گاوصندوق خانگی
 • ۲- قیمت گاوصندوق اداری
 • ۳- قیمت گاوصندوق هتلی
 • ۴- قیمت گاوصندوق اسلحه  
 • ۵- قیمت گاوصندوق آسانسوری/ طلافروشی
 • ۶- قیمت گاوصندوق مخفی
 • ۷- قیمت گاوصندوق دیواری
 • ۸- گاوصندوق بانک / خزانه

 

این گاوصندوق ها هر کدام بر اساس قابلیت ها و ویژگی هایی که دارند، قیمت گذاری می شوند، هر چقدر قابلیت های امنیتی یک گاوصندوق بیشتر باشد، ضریب امنیت آن بالاتر بوده و تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت گاوصندوق دارد. از جمله قابلیت های موثر در افزایش قیمت گاوصندوق و افزایش ضریب امنیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد. قیمت این محصولات در لیست قیمت گاوصندوق های مذکور به گروه های زیر تقسیم بندی می شود:

 • ۱- قیمت گاوصندوق نسوز
 • ۲- قیمت گاوصندوق ضد آب
 • ۳- قیمت گاوصندوق ضد سرقت
 • ۴- قیمت گاوصندوق ضد دیلم
 • ۵- قیمت گاوصندوق ضد ضربه
 • ۶- قیمت گاوصندوق ضد دستگاه جوش و برش
 • ۷- قیمت گاوصندوق مجهز به سیستم دزدگیر
 • ۸- قیمت گاوصندوق مجهز به سیستم ردیاب

 

گاوصندوق های ذکر شده نیز از نظر نوع قفل با هم متفاوت هستند، نوع سیستم قفل تاثیر مستقیم بر تغییر قیمت گاوصندوق دارد. قیمت گاوصندوق ها از نظر نوع سیستم قفل در سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

 • ۱- قیمت گاوصندوق با سیستم قفل دیجیتال
 • ۲- قیمت گاوصندوق با سیستم قفل مکانیکی
 • ۳- قیمت گاوصندوق با سیستم قفل ترکیبی (ترکیبی از چند نوع قفل دیجیتال و مکانیکی)

 

تمامی این گاوصندوق ها از نظر سایز با هم متفاوت هستند و در گروه های زیر دسته بندی می شوند، هر چند گاوصندوق های همجنس سایز بزرگتری داشته باشد، به دلیل اینکه در تولید آنها از متریال بیشتری استفاده شده است، قیمت بالاتری خواهند داشت:

۱- قیمت ابر گاوصندوق خزانه بانک

 • ۲- قیمت گاوصندوق بزرگ
 • ۳- قیمت گاوصندوق متوسط
 • ۴- قیمت گاوصندوق کوچک

 

این گاوصندوق ها از نظر جنس متریال در صندوق شامل موارد زیر نیز با هم متفاوت هستند:

 • ۱- ضخامت ورق به کار رفته در تولید گاوصندوق
 • ۲- جنس ورق به کار رفته در تولید بدنه و درب صندوق 
 • ۳- جنس متریال به کار رفته در جداره گاوصندوق
 • ۴- جنس دستگیره ها، لوله ها و … که می توانند ضد زنگ، ضد برش، ضد جوش و ضد حریق باشند.

 

قیمت گاوصندوق در شهرهای مختلف نیز می تواند متفاوت باشد، به طور مثال معمولا جنس گاوصندوق ها و رنج قیمت گاوصندوق در شهرهای زیر با توجه به قدرت خرید ساکنان شهر با هم متفاوت است:

 • قیمت گاوصندوق در اصفهان
 • قیمت گاوصندوق در یزد
 • قیمت گاوصندوق در کرمانشاه
 • قیمت گاوصندوق در تهران 
 • قیمت گاوصندوق در زاهدان
 • و …

نکته: اگر می خواهید گاوصندوق با قیمت مناسب خریداری کنید به نکات زیر توجه کنید:

برای خرید گاوصندوق با قیمت مناسب ، توجه داشته باشید که حتما از نمایندگی رسمی خرید کنید. مستر سیف نماینده رسمی انواع گاوصندوق ایرانی و خارجی با برندهای ایگل، لوسل، با میل و راینو و … است. فرقی ندارد که ساکن کدام شهر از کشور هستید، می توانید با ورود به فروشگاه آنلاین مستر سیف، انواع گاوصندوق را با قیمت نمایندگی خریداری کنید. 

بعضی از خریداران قیمت گاوصندوق دست دوم را به گاوصندوق نو ترجیح می دهند و در سایت هایی مانند دیوار به دنبال قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم و … هستند. پیشنهاد می کنیم به جای خرید گاوصندوق دست دوم، گاوصندوق نو با قیمت نمایندگی خریداری کنید. با ورود به سایت مستر سیف و تماس با پشتیبانی سایت، می توانید از شرایط خرید اقساطی گاوصندوق و جشنواره های تخفیف گاوصندوق با خبر شوید. 

 

محاسبه قیمت گاوصندوق 

رنج قیمت گاوصندوق بسیار متنوع است، اما محاسبه قیمت گاوصندوق چگونه انجام می شود. در واقع قیمت گاوصندوق بستگی به عوامل متعددی دارد، جنس گاوصندوق، برند و نوع کاربرد آن تاثیر مستقیم بر محاسبه قیمت گاوصندوق ها دارد. 

به طور مثال قیمت گاوصندوق کاوه در مقایسه با گاوصندوق های خارجی ارزان تر است. قیمت گاوصندوق خانگی نیز با گاوصندوق های اداری متفاوت بوده و معمولا قیمت گاوصندوق خانگی ارزان تر از مدل های اداری است.

استفاده از گاوصندوق در طلافروشی ها ضروری است، البته برای طلافروشی ها گاوصندوق ویژه ای طراحی شده که به عنوان گاوصندوق آسانسوری یا زیر ویترینی شناخته می شود. قیمت گاوصندوق آسانسوری بستگی به ابعاد صندوق و جنس متریال به کار رفته در تولید آن دارد. قیمت گاوصندوق آسانسوری ایرانی مانند راینو بسیار مناسب است و از ایمنی و استانداردهای بین المللی برخوردار است. برای خرید و استعلام قیمت گاوصندوق طلا فروشی می توانید با مستر سیف (نمایندگی برندهای معتبر ایرانی و خارجی گاوصندوق در ایران) تماس بگیرید. 

اگر می خواهید با کمترین هزینه یک صندوق داشته باشید و در حال استعلام قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم هستید و روزهاست که قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم دیوار را جستجو می کنید، پیشنهاد میکنیم بجای خرید گاوصندوق های دست دوم قدیمی و بدون گارانتی وارد سایت فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید و خرید با تخفیف و اقساطی گاوصندوق با قیمت نمایندگی با گارانتی و خدمات پس از فروش تهیه کنید. 

قیمت گاوصندوق قدیمی ارزان است، اما سیستم قفل این صندوق ها ایمن به نظر نمی رسند. قیمت گاوصندوق کوچک ارزان با قفل ایمن ضد سرقت، مقرون به صرفه تر از یک گاوصندوق بزرگ قدیمی است که با دیلم به راحتی باز می شود. 

 

نحوه خرید گاوصندوق در سایت مستر سیف 

با ورود به فروشگاه آنلاین مستر سیف می توانید انواع گاوصندوق را همراه با تصویر و مشخصات مشاهده کرده و با هم مقایسه کنید. قیمت خرید گاوصندوق در جشنواره های مسترسیف با تخفیف همراه است و به طور کلی نرخ خرید اینترنتی گاوصندوق خانگی، اداری، هتلی، ایرانی و خارجی در این سایت بسیار مقرون به صرفه است زیرا مستر سیف نماینده اصلی فروش بوده و کلیه محصولات را با گارانتی و قیمت نمایندگی به فروش می رساند. 

قیمت خرید گاوصندوق در اصفهان و کلان شهرهای بزرگ بسیار متنوع است، اگر می خواهید گاوصندوق اصل را با ارزان ترین قیمت خریداری کنید، توجه داشته باشید که حتما از نمایندگی اصلی خرید کنید. 

از لذت بخش ترین روش های خرید محصولات امنیتی، خرید اینترنتی گاوصندوق ارزان است در این فروشگاه می توانید خرید اینترنتی گاوصندوق های خانگی خارجی و ایرانی به صورت قسطی و خرید اینترنتی گاوصندوق کاوه، گنجینه و راینو را با تخفیف انجام دهید. اگر می خواهید لذت خرید امن را تجربه کنید، پیشنهاد میکنیم حتما وارد فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید. می توانید امن ترین روش خرید و قیمت گاوصندوق با نازل ترین نرخ را در این فروشگاه انجام دهید. 

 

 

تفاوت قیمت گاوصندوق در شهرهای مختلف

ممکن است یک مدل گاوصندوق را در شهرهای مختلف با قیمت های متفاوتی ببیند. اما علت این تفاوت قیمت چیست؟ به طور مثال ممکن است یک گاوصندوق خارجی اصل در تهران با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش برسد، اما همان صندوق در شهر دیگر با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شود. برعکس این حالت نیز ممکن است وجود داشته باشد و گاوصندوق مذکور در شهری دیگر زیر قیمت نمایندگی فروخته شود. اما علت این تفاوت قیمت چیست؟

در واقع نمایندگی های فروش هر سال نرخ تعرفه تصویب شده ای را دریافت می کنند و براساس آن تعرفه، فروش گاوصندوق را انجام می دهند. در بعضی مواقع نیز ممکن است خرید گاوصندوق با تخفیف ویژه همراه باشد که در این شرایط نمایندگی سود کمتری از فروش دریافت می کند و برای جلب رضایت مشتریان تخفیف بیشتری می دهد. علاوه براین نمایندگی اصلی، فروش گاوصندوق ها را با کارت گارانتی و خدمات نصب و پس از فروش انجام می دهد. 

اما اگر گاوصندوق توسط فروشگاه های متفرقه به فروش برسد، ممکن است گرانتر از قیمت نمایندگی باشد زیرا فروشنده کالا را از نمایندگی خریداری کرده و به عنوان واسطه قیمت گاوصندوق را افزایش می دهد. 

در بعضی موارد ممکن است گاوصندوق اصل باشد ولی با قیمت ارزان تر از نمایندگی فروخته شود، در این حالت آن محصول شامل استفاده از خدمات گارانتی نخواهد بود. شاید مشاهده کرده باشید که در بعضی موارد قیمت گاوصندوق در دیوار بسیار ارزان است اما آیا فروشنده محصول اصل را برای فروش در اختیار خریداران گذاشته و کالا دارای ضمانت نامه است؟

اگر استعلام قیمت گاوصندوق در یزد، استعلام قیمت گاوصندوق در تبریز و یا قیمت گاوصندوق در کرمانشاه را بررسی کرده اید و متوجه شده اید که با قیمت گاوصندوق در تهران متفاوت است، پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از نرخ اتحادیه گاوصندوق در ایران، وارد فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید. استعلام قیمت گاوصندوق در ایمالز و دیوار از روش های جستجو برای خرید گاوصندوق است، اما اگر مدل دلخواه خود را پیدا نکرده اید، می توانید با پشتیبانی سایت مستر سیف تماس بگیرید. کارشناسان این مرجع تخصصی گاوصندوق، آماده ارائه خدمات مشاوره خرید گاوصندوق به صورت رایگان هستند. فرقی ندارد که ساکن کدام شهر هستید، قیمت گاوصندوق در این فروشگاه برای همه خریداران با نرخ اتحادیه گاوصندوق محاسبه می شود. 

بسیاری از خریداران قیمت گاوصندوق در دیجی کالا را جستجو می کنند تا بتوانند گاوصندوق تخفیف دار و زیر قیمت تهیه کنند. می توانید برای استفاده از تخفیف خرید گاوصندوق، بجای مراجعه به سایت های واسطه به طور مستقیم از نمایندگی خرید کنید. مستر سیف نماینده برندهای معتبر ایرانی مانند راینو، کاوه و برندهای معتبر خارجی ایگل، لوسل و بامیل است. 

 

 

علت تفاوت قیمت گاوصندوق ایران و خارجی در مدل های مختلف

سوال مشترکی که برای بسیاری از خریداران گاوصندوق ایجاد می شود، این است که دلایل اصلی تفاوت قیمت گاوصندوق ایران و گاوصندوق های تولید خارج از کشور چیست؟ آیا قیمت گاوصندوق ایگل، لوسل و یا بامیل که از قیمت گاوصندوق ایران گرانتر است، به دلایل هزینه های گمرکی است؟ و یا کیفیت گاوصندوق ایرانی پایین است که ارزان تر از خارجی است؟ اگر گاوصندوق ایرانی کیفیت پایین تر دارد، صندوق ایرانی بخریم یا نخریم…. در ادامه با ما همراه باشید تا به پاسخ تمام این سوالات برسید.

 • قیمت گاوصندوق خارجی با برندهای معتبر از گاوصندوق های ایرانی گران تر است. زیرا علاوه بر هزینه گمرکی، برند تولید کننده از سیستم های قفل ایمنی شرکت های معتبر استفاده می کنند. به طور مثال سیستم قفل گاوصندوق های ایگل، لوسل و بامیل توسط شرکت سامسونگ تولید می شود.
 • اگر قصد خرید برندهای ایرانی را دارید، قیمت گاوصندوق ایران کاوه در مقایسه با کیفیتی که دارد مقرون به صرفه است. کاوه اولین تولید کننده گاوصندوق در ایران است که طی سالهای اخیر در صنایع تولید محصولات امنیتی پیشرفت خوبی داشته است. محصولات برند کاوه پیرو استانداردهای جهانی تولید می شوند و دارای استانداردهای لازم می باشند.
 • قیمت گاوصندوق ایران کاوه دست دوم از نو ارزان تر است، اما ممکن است گاوصندوق ایرادات فنی داشته باشد و یا موعد گارانتی آن تمام شده باشد. بنابراین پیشنهاد می کنیم گاوصندوق نو تهیه کنید. از میان انواع صندوق با برند کاوه قیمت گاوصندوق ایران کاوه مدل  و ۱۵۰، قیمت گاوصندوق ایران کاوه مدل ۲۵۰ و قیمت گاوصندوق ایران کاوه دو طبقه بسیار مناسب هستند.
 • اگر گاوصندوق ایرانی با کیفیت خارجی می خواهید، پیشنهاد می کنیم برند راینو را انتخاب کنید.
 • گاوصندوق های راینو در ایران تولید می شوند اما قطعات آن از فنلاند وارد می شوند. بنابراین محصولات راینو گاوصندوق هایی با قیمت ارزان و کیفیت خارجی هستند.
 • از دیگر مدل های گاوصندوق خارجی می توان به برندهای لوکس و لاکچری اشاره کرد. این گاوصندوق ها ظاهر بسیار شیک و زیبا دارند و از نظر امنیت در گروه گاوصندوق های ضد سرقت قرار دارند. بهترین گاوصندوق خارجی موجود در ایران از بهترین گاوصندوق های دنیا نیز محسوب می شوند و در سطح بین المللی محبوب می باشند. این گاوصندوق های لوکس و لاکچری تولید کشور کره جنوبی بود و با برندهای ایگل، لوسل و بامیل در ایران به فروش می رسند.
 • می توانید انواع گاوصندوق لوکس خارجی از نمایندگی اصلی (مستر سیف)، خریداری کنید. با ورود به فروشگاه آنلاین مستر سیف می توانید مشخصات، تصاویر و قیمت گاوصندوق ایگل، لوسل و بامیل را مشاهده کنید.
 • از دیگر تولیدات گاوصندوق در ایران برند ابتکار است، قیمت گاوصندوق ابتکار نیز در مقایسه با مدل های خارجی ارزان قیمت تر است.
 • اگر طلا فروشی دارید و در حال استعلام قیمت قیمت گاوصندوق اسانسوری هستید، باید بگوییم گاوصندوق آسانسوری با برندهای مختلف را می توانید از مستر سیف خریداری کنید. پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از شرایط خرید اقساطی و تخفیف خرید گاوصندوق آسانسوری با تیم پشتبیانی مستر سیف تماس بگیرید.
 • از عمده ترین علت تفاوت قیمت گاوصندوق ها، در اندازه و ابعاد آنها است. قیمت گاوصندوق بزرگ از گاوصندوق های کوچک بیشتر است زیرا متریال بیشتری برای تولید آنها به کار رفته است. قیمت گاوصندوق بزرگ کاوه برای کسانی که نیاز به فضا و حجم زیاد دارند، مقرون به صرفه است به ویژه برای ادارات که از پرونده ها و مدارک کاغذی نگهداری می کنند. تفاوت قیمت گاوصندوق ایران و خارجی در مدل های مختلف باعث می شود تا خریداران با هر بودجه ای بتوانند صندوق مورد نیاز خود را تهیه کنند.
 • بانک ها نیز از گاوصندوق برای نگهداری از دارایی های مشتریان خود استفاده می کنند. قیمت گاوصندوق بزرگ بانکی بسیار گران تر از گاوصندوق های اداری است. زیرا این گاوصندوق ها بسیار بزرگ هستند و  انسان به راحتی می تواند وارد آن شود و راه برود؛ قیمت گاوصندوق بانکی در مقایسه با مدل های کوچک گرانتر است زیرا متریال به کار رفته در تولید آن بسیار بیشتر است و گاوصندوق ها با جرثقیل های بزرگ حمل می شوند و به عنوان ابر گاوصندوق نیزشناخته می شوند.
 • می توان گفت اصلی ترین علت تفاوت قیمت گاوصندوق ایران و خارجی در مدل های مختلف، مکانیکی بودن یا دیجیتالی بودن گاوصندوق است. به گاوصندوق های دیجیتالی، گاوصندوق برقی نیز می گویند زیرا سیستم قفل آنها نیاز به برق دارد و منبع انرژی این گاوصندوق ها برق و باطری شارژی است. قیمت سیستم قفل گاوصندوق برقی در مقایسه با گاوصندوق مکانیکی گرانتر می باشد. قیمت بهترین گاوصندوق خانگی مکانیکی و دیجیتال را می توانید در فروشگاه آنلاین مستر سیف با هم مقایسه کنید.
 •  اگر در منزل از گاوصندوق استفاده می کنید، احتمالا کودکان به گاوصندوق توجه خاصی دارند و شاید به فکر استعلام قیمت گاوصندوق بدون رمز اسباب بازی افتاده باشید. قیمت گاوصندوق اسباب بازی ارزان است زیرا این وسیله برای سرگرمی کودکان ساخته و عملا قابلیت امنیتی ندارد. قیمت گاوصندوق اسباب بازی پسرانه ارزان است و معمولا جنس این اسباب بازی از پلاستیک می باشد. قیمت گاوصندوق بچه گانه دیجی کالا معمولا با تخفیف همراه است.
  اگر برای خرید صندوق در حال برنامه ریزی هستید، لازم است از نرج جدید و قیمت گاوصندوق به روز مطلع باشید تا بتوانید به درستی برای خرید برنامه ریزی کنید. اگر می خواهید بدانید که قیمت گاو صندوق پول ارزان چقدر است و قیمت کدام صندوق ها ارزان است، باید بگوییم، قیمت گاو صندوق پارس، قیمت گاوصندوق آرین پولاد، قیمت گاوصندوق گنجینه مهر پارس، قیمت گاوصندوق پیام فلز سپهر مقرون به صرفه است.
 • بهترین گاوصندوق ایرانی از نظر قیمت نیز راینو است که قطعات آن خارجی بوده و مونتاژ آن در ایران انجام می شود.

 

 

قیمت گاوصندوق خانگی چقدر است؟

امروزه بسیاری از افراد با خرید طلا و دلار، پس انداز می کنند بنابراین وجود گاوصندوق در خانه ضروری به نظر می رسد زیرا جاساز کردن دارایی های گران قیمت در خانه امن نیست. مخصوصا اگر صاحب خانه به مسافر برود و یا برای ساعاتی منزل را ترک کند متحمل استرس و نگرانی های شدید می شود.

اولین سوالی که هنگام خرید گاوصندوق ممکن است برای خریداران ایجاد شود این است که قیمت گاوصندوق چنده و با کیفیت ترین برندهای ایرانی و خارجی کدامند، از کجا بدانم امروز قیمت گاوصندوق چقدر است و آیا فروشنده به من قیمت مطابق نرخ اتحادیه اعلام می کند؟

قیمت گاوصندوق تهران کاوه و راینو در فروشگاه هایی که نمایندگی اصلی فروش هستند، مطابق با نرخ اعلام شده از سوی اتحادیه گاوصندوق است. اگر می خواهید بدانید که قیمت جدید گاوصندوق کاوه چقدر است و بعد از خرید، قیمت جابجایی گاوصندوق چقدر می باشد پیشنهاد می کنیم با پشتیبانی سایت مستر سیف تماس بگیرید.
قیمت گاوصندوق کوچک جدید راینو در مقایسه با قیمت گاو صندوق کاوه جدید بسیار مقرون به صرفه تر است، اگر قیمت گاوصندوق ایران کاوه جدید برای شما گران به نظر می رسد، پیشنهاد می کنیم برای خرید اقساطی گاوصندوق وارد فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید.

قیمت گاوصندوق طلا و جواهر که تحت عنوان قیمت گاوصندوق تهران کاوه نیز جستجو می شود، در مقایسه با سایر تولیدات داخلی مناسب تر است؛ این محصولات با توجه به اینکه یک تولید داخلی اند، بسیار پرفروش بوده و کاوه از برندهای مطرح در بازار گاوصندوق محسوب می شود. توجه داشته باشید که گاوصندوق طلا و جواهر مخصوص خانه با گاوصندوق طلا فروشی کاملا متفاوت است. گاوصندوق های خانگی کوچک هستند و اگر به دنبال گاوصندوق فوق امنیتی و ایمن هستید، به شما مدل های لوکس ایگل و لوسل را پیشنهاد می کنیم.

این گاوصندوق ها به زیبایی دکوراسیون منزل جلوه ای تازه می بخشند. طراحی این صندوق ها بسیار شیک و جذاب بوده و سیستم قفل آنها بسیار امن است به طوری که حتی سارقان اغلب اوقات حتی نمی توانند محل سیستم قفل را پیدا کنند.

اگر می خواهید یک گاوصندوق خانگی ارزان پیدا کنید و  قیمت گاوصندوق ترب را جستجو می کنید، باید بگوییم سایتهایی مانند دیجیکالا و ترب سایت های واسطه فروش هستند و در واقع فروشندگان، کالاهای خود را در این سایت های واسطه ای به فروش می گذارند. می توانید از این سایتهای واسطه ای و یا سایت اصلی نمایندگی خرید کند.

یکی از انواع گاوصندوق خانگی، گاوصندوق های توکار مخفی هستند، قیمت گاوصندوق توکار مخفی برای کسانی که مستاجر هستند و یا قصد جابجایی و نقل مکان دارند، مقرون به صرفه نیست. زیرا هنگام اسباب کشی نمی توانند گاوصندوق را جابجا کنند.

این گاوصندوق ها با بتن در دیوار یا کف ثابت می شوند، به همین دلیل دیگر قابل جابجایی نیستند. بعضی از انواع گاوصندوق نیز صرفا یک درب هستند که به صورت سفارشی ساخته می شود و بر روی محفظه ای که داخل زمین کنده می شود و اطراف آن با بتن پوشیده می شود، نصب می شوند.

 

بعضی افراد در منزل اسلحه شکار یا اسلحه مجوز دار نگهداری می کنند. اگر در جستجوی گاوصندوق خانگی برای منزل هستید و می خواهید بدانید قیمت گاوصندوق تفنگ برای خانه چقدر است، باید بگوییم این گاوصندوق ها نیز در ابعاد مختلف ساخته می شود. ممکن است گاوصندوق خانگی تفنگ، کوچک باشد و مناسب کلت کمری باشد و یا گاوصندوقی بزرگ برای نگهداری چندین اسلحه شکاری بزرگ باشد.

البته قیمت گاو صندوق در تهران و بازار آزاد در مقایسه با نمایندگی ها ممکن است گران قیمت تر باشد، علاوه براین صندوق هایی که توسط فروشندگان متفرقه فروخته می شوند، گارانتی ندارند. نکته مهمی که هنگام خرید گاوصندوق خانگی لازم است به آن توجه کنید این است که قبل از استعلام قیمت گاوصندوق یک تنی کاوه که به علت بزرگی و سنگینی که دارند، از بهترین گاوصندوق های ایرانی محسوب می شوند، لازم است بدانید که آیا کف پوش منزل یا ساختار کف ساختمان، قادر به تحمل وزن گاوصندوق هست یا امکان آسیب به کف وجود دارد.
قیمت گاو صندوق در تبریز (قیمت گاو صندوق کاوه تبریز) و سایر کلان شهرها، در نمایندگی ها مطابق با نرخ اتحادیه عرضه میشود؛ این برند در مقایسه با برندهای متفرقه، قابل اعتماد و ایمن است. اگر به بازار آزاد و فروشندگان متفرقه مراجعه کرده و با برندهای ناشناخته روبرو شده اید، پیشنهاد می کنیم از خرید گاوصندوق خانگی با برند ناآشنا خودداری کنید. زیرا این برندها معمولا در ایران نمایندگی ندارند و در صورت خرابی، قطعات آنها در ایران پیدا نمی شود.

قیمت گاوصندوق جهان صنعت نیز در لیست صندوق های ایرانی، مناسب به نظر می رسد. اگر می خواهید بدانید قیمت گاوصندوق جدید با بهترین سیستم قفل دیجیتال چند است، باید بگوییم در حال حاضر بهترین گاوصندوق خانگی با سیستم قفل دیجیتال برندهای ایگل، لوسل و بامیل هستند که می توانید قیمت و تصاویر این صندوق های بی نظیر را در سایت مستر سیف مشاهده کنید. قیمت گاوصندوق جای اسلحه نیز در این فروشگاه با گارانتی و خدمات پس از فروش مطابق با نرخ اتحادیه عرضه می شود.

توجه داشته باشید که ممکن است از نظر هزینه، قیمت گاوصندوق خانگی ایران کاوه ارزان تر از مدل های خارجی باشد، اما اگر به زیبایی صندوق اهمیت می دهید و مایل به داشتن گاوصندوق با طراحی زیبا هستید، قیمت گاوصندوق حرفه ای لوکس گران تر از محصولات ایرانی است، اما ارزش خریدن را دارد. زیرا امنیت این محصولات به حدی قوی است که می توانید با خیال آسوده این گاوصندوق ها را در معرض نمایش قرار دهید. رنگ بندی  و طراحی این صندوق ها بسیار متنوع و لوکس است.

قیمت گاوصندوق خانگی کوچک در مقایسه با مدل های بزرگ و سنگین ارزان تر است و قیمت حمل گاو صندوق کوچک نیز بسیار کم تر از گاوصندوق های سنگین وزن است. بنابراین پیشنهاد می کنیم اگر حجم دارایی هایی که در منزل نگهداری می کنید، کم است از مدل های کوچک استفاده کنید. قیمت چرخ حمل گاوصندوق برای افراد عادی مقرون به صرفه نیست اگر قصد دارید گاوصندوق خانگی خود را جابجا کنید، بهتر است با شرکت های حمل گاوصندوق تماس بگیرید.
قیمت گاوصندوق ضد حریق خانگی از مدل های ساده گران تر است، اما لازم است حتما گاوصندوق خانگی قابلیت نسوز و ضد حریق داشته باشد. آمارها نشان داده است که اغلب خسارت های وارد شده به اموال منازل، بر اثر آتش سوزی و احتراق آشپزخانه بوده است.

در لیست قیمت گاوصندوق خانگی با قفل ترکیبی، قیمت گاوصندوق خرم نیز مناسب به نظر می رسد. علاوه براین قیمت گاوصندوق خانگی دیجی کالا نیز معمولا با تخفیف جزئی همراه است. می توانید برای استعلام قیمت گاوصندوق خانگی کوچک با تخفیف ویژه با پشتیبانی سایت مسترسیف (نمایندگی اصلی فروش گاوصندوق خانگی ایرانی و خارجی) تماس بگیرید.

از نظر خریداران، قیمت گاوصندوق خانگی ایران کاوه در مقایسه با قیمت گاوصندوق خارجی بسیار ارزان تر است، و این سوال برای آنها ایجاد می شود که آیا گاوصندوق های ایرانی ایمن نیستند؟ باید بگوییم گاوصندوق های ایرانی نیز از امنیت خوبی برخوردارند اما امنیت و کیفیت محصولات خارجی نیز نمی توان نادیده گرفت. اگر محصول ارزان ایرانی با قطعات خارجی چیزی است که به دنبال آن هستید، به شما برند راینو را پیشنهاد می کنیم.

برای خرید گاوصندوق خانگی راینو می توانید وارد فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید. اصفهان از شهرهای بزرگ ایران است و بخش بزرگی خریداران گاوصندوق در این شهر می باشند، اگر ساکن این شهر هستید، قیمت گاوصندوق خانگی اصفهان را در سایت مستر سیف جستجو کنید. فرقی ندارد که ساکن کدام شهر هستید، می توانید قیمت گاوصندوق خانگی کاوه، راینو، ایگل، لوسل و بامیل را در این فروشگاه مقایسه کرده و سفارش خود را به راحتی ثبت کنید.

 

 

قیمت گاوصندوق خیلی کوچک چقدر است؟

ارزان ترین گاوصندوق ها، گاوصندوق های کوچک هستند. به ویژه اگر وزن سبک هم داشته باشند می توان با بودجه ای بسیار کم یک گاوصندوق خیلی کوچک خرید. گاوصندوق های کوچک را می توان جاساز کرد، معمولا کتابخانه، کمد دیواری و … برای جاساز کردن گاوصندوق خیلی کوچک استفاده می شود.

قیمت گاوصندوق خرم کوچک و سایر برندها مانند کاوه و راینو با توجه به ابعادی که دارند مقرون به صرفه اند. اگر قیمت گاوصندوق دیجی کالا را جستجو کرده اید ولی محصول مورد نیازتان موجودی ندارد، نگران نباشید می توانید برای استفاده از خدمات مشاوره رایگان خرید گاوصندوق با پشتیبانی مستر سیف تماس بگیرید و مشخصات گاوصندوق مورد نیاز خود را اعلام کنید؛ کارشناسان این مرجع تخصصی، راهنمای شما برای خرید و استعلام قیمت گاوصندوق خیلی کوچک هستند.

قیمت گاوصندوق دست دوم کوچک ظاهرا مقرون به صرفه به نظر می رسد، اما لازم توجه داشته باشید که ممکن است یک گاوصندوق دست دوم، تعمیر شده یا دارای ایرادات فنی غیر قابل چشم پوشی باشد.

اگر یک گاوصندوق مقرون به صرفه خیلی کوچک و یک گاوصندوق بزرگ می خواهید پیشنهاد می کنیم از گاوصندوق دو طبقه استفاده کنید طبقه بالای این محصولات، یک گاوصندوق خیلی کوچک برای طلا و جواهرات است و طبقه پایین آن بزرگ است و برای دارایی هایی با حجم بالا مناسب می باشد.

قیمت گاوصندوق دو طبقه در مقایسه با قیمت گاوصندوق دست دوم کاوه و سایر برندها مقرون به صرفه تر بوده و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است. اگر می خواهید بدانید قیمت گاوصندوق دو در دو طبقه چقدر است، می توانید وارد فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید و یا با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.

قیمت گاوصندوق دیجیتال اثر انگشتی نیز برای نگهداری از سوئیچ ماشین، گوشی موبایل و … مقرون به صرفه است و یک فضای ایمن برای دارایی های ارزشمند ایجاد می کند. سیستم قفل دیجیتال اثر انگشتی بهترین سیستم قفل گاوصندوق خیلی کوچک است و فقط با اثر انگشت صاحب گاوصندوق باز می شود.
قیمت گاوصندوق دیجیتال کوچک را با تخفیف از مستر سیف بخواهید، علاوه براین می توانید برای استعلام قیمت گاوصندوق دیپلمات، قیمت گاوصندوق دیواری کوچک و قیمت گاوصندوق دژ کاوه با این مرجع تخصصی تماس بگیرید.

 

 

قیمت گاوصندوق رمزی ساده و ترکیبی

قیمت گاوصندوق رمزدار بستگی به عوامل مختلفی دارد، مهم است که چه نوع سیستم رمزی انتخاب می کنید. یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت گاوصندوق رمزدار، نوع رمز آن است، بعضی از انواع گاوصندوق دارای رمز ساده بوده و بعضی سیستم رمز ترکیبی دارند. گاوصندوق هایی که سیستم رمز ترکیبی دارند، بسیار امن بوده و ضریب امنیتی بالایی دارند. 

از دیگر عوامل تعیین کننده قیمت گاوصندوق رمزدار، اندازه صندوق است. بعضی گاوصندوق ها به اندازه ای کوچک هستند که فقط ظرفیت نگهداری از یک یا دو گوشی موبایل را دارند و بعضی آنقدر بزرگ هستند که یک انسان می تواند به راحتی وارد آن شده و در فضای گاوصندوق قدم بزند. 

قیمت گاوصندوق رمزدار کوچک معمولا از گاوصندوق های بزرگ ارزان تر است. اگر می خواهید بدانید که قیمت کدام برند مناسب تر است، باید بگوییم قیمت گاوصندوق رمزدار ایران کاوه و راینو در مقایسه با سایر برندهای موجود در بازار مقرون به صرفه تر است. قیمت گاوصندوق رمزی ایران کاوه به این دلیل که صفر تا صد تولیدات ایران کاوه در ایران تولید می شوند و یک محصول ملی است، شامل هزینه واردات و گمرک و … نیست و توسط نیروی کار داخلی تولید می شود، مقرون به صرفه است.

گاوصندوق های برند راینو نیز در ایران تولید می شوند، اما قطعات آن خارجی است و فقط مونتاژ آن در ایران انجام می شود. بنابراین اگر کیفیت و صرفه اقتصادی را با هم می خواهید، راینو بهترین انتخاب برای خرید گاوصندوق رمزی است. 

قیمت گاوصندوق رمزی ایران کاوه را می توانید در فروشگاه آنلاین مستر سیف مشاهده کنید، قیمت روز گاوصندوق ایران کاوه در این فروشگاه به همراه عکس و مشخصات در دسترس شما عزیزان قرار داده شده است. 

یکی از مدل های گاوصندوق رمزی، با نام گاوصندق روسی شناخته می شود؛ قیمت گاوصندوق روسی نسبتا گران است و اگر به دنبال یک محصول خارجی هستید میتوانید از برندهای ساخت کشور کره جنوبی استفاده کنید. قیمت این گاوصندوق ها در مقایسه با قیمت گاوصندوق های ایرانی گران تر است، اما اگر ارزش دارایی های شما چشمگیر است، پیشنهاد می کنیم حتما یکی از برندهای خارجی ایگل، لوسل و بامیل را انتخاب کنید تا خیالتان بابت امنیت دارایی هایتان آسوده باشد. 

این گاوصندوق های رمزی خارجی به هیچ عنوان قابل هک کردن نیستند و در لیست گاوصندوق های فوق امنیتی قرار دارند. 

  بسیاری از خریداران گاوصندوق که برای استعلام قیمت گاوصندوق رمزی ساده و ترکیبی تماس می گیرند، این سوال را دارند که چرا به طور مثال قیمت گاوصندوق رشت با قیمت گاوصندوق تهران متفاوت است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که قیمت گاو صندوق رمزی را اتحادیه گاوصندوق تعیین می کند. اگر گاوصندوق در سایر شهرها قیمتی مغایر با قیمت اتحادیه دارد، احتمالا از فروشندگان متفرقه استعلام قیمت گرفته اید. 

توجه داشته باشید که قیمت روز گاوصندوق مشخص است و بهترین قیمت را نمایندگی های اصلی پیشنهاد می کنند. زیرا فروش بدون واسطه انجام می دهند، علاوه براین ارائه دهنده خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. به طور مثال قیمت روز گاوصندوق ایران کاوه در نمایندگی قیمت مصوب است و افزایش قیمت نخواهد داشت. 

 

 

قیمت گاوصندوق زیر ویترینی طلا فروشی زرگری

گاوصندوق هایی که طلافروشی ها از آن استفاده می کنند طراحی ویژه دارد به دلیل کاربرد، عملکرد و شکل ظاهری که دارد با اسم های مختلفی شناخته می شود. به گاوصندوق طلافروشی، گاوصندوق زیرویترینی، گاوصندوق آسانسوری و گاوصندوق زرگری هم گفته می شود. 

 • این گاوصندوق ها همان ویترینی است که پشت شیشه ویترین طلا فروشی ها مشاهده می شود، قیمت بالای این گاوصندوق ها ویترین است و قیمت زیرین آن محفظه ای است که ویترین به شکل آسانسوری پایین رفته و در محفظه جای می گیرد. 
 • قیمت گاوصندوق زیر ویترینی با توجه به نوع سیستمی که دارد، با قیمت گاوصندوق ساده متفاوت است. طلافروشان نیازی به جمع کردن ویترین ندارند و ویترین به طور اتوماتیک وارد محفظه گاوصندوق می شود. در واقع قیمت گاوصندوق زرگری به این علت که دارای سیستم آسانسوری، قفل ضد سرقت و حجم بسیار زیاد است، گرانتر از گاوصندوق های معمولی است. 
 • البته لازم به ذکر است که قیمت گاوصندوق زیر ویترینی طلا فروشی به نوع برند تولید کننده نیز بستگی دارد، به طور مثال قیمت گاوصندوق زیر ویترینی کاوه ارزان تر از گاوصندوق زیرویترینی خارجی است. بعضی از انواع گاوصندوق زیر ویترینی طلا فروشی قابلیت دفن کردن بخش زیرین گاوصندوق در زمین را دارند بعضی دیگر نیز پایه چرخدار دارند و جابجا می شوند. 
 • قیمت گاوصندوق زیر ویترینی طلا فروشی با توجه به نوع سیستم قفل نیز تعیین می شود. این گاوصندوق ها معمولا در بخش پایینی دارای دو درب با سیستم قفل ضد سرقت هستند تا امنیت کافی برای محافظت از دارایی های گران قیمت را داشته باشند. یک طلافروشی اگر ایمنی کافی نداشته باشد، هر لحظه در خطر سرقت قرار دارد مخصوصا در زمان هایی که معابر آشفته و نا امن هستند. 
 • قیمت گاوصندوق ضد سرقت طلا فروشی از این نظر مقرون به صرفه است که تنها با فشار دادن یک دکمه می توان به سرعت درب گاوصندوق را باز کرد و یا کل ویترین را در محفظه قرارداد. به این ترتیب زمانی که طلافروش احساس خطر یا نا امنی داشته باشد، می تواند به سرعت طلاها را در گاوصندوق قرار دهد.
 • قیمت گاوصندوق طلافروشی آسانسوری در فروشگاه آنلاین مسترسیف که نمایندگی فروش گاوصندوق است، بسیار مناسب بوده و در جشنواره ها امکان ارائه تخفیف نیز وجود دارد. پیشنهاد می کنیم برای استعلام قیمت گاوصندوق کاوه طلافروشی و اطلاع از قیمت گاوصندوق طلا فروشی با سایر برندها با تیم پشتیبانی مستر سیف تماس بگیرید. 
 • قیمت گاوصندوق ویترینی طلا فروشی در این فروشگاه در مقایسه با قیمت گاوصندوق مخصوص طلا فروشی در بازار مناسب تر است و تمامی محصولات فروشگاه مستر سیف با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می شوند. 
 •  توجه داشته باشید که قیمت گاوصندوق اسانسوری ویترینی بسیار متنوع است، از مهمترین عوامل موثر بر قیمت گذاری، ابعاد  و اندازه صندوق است. اگر ابعاد بزرگ باشد، در مقایسه با گاوصندوق زیر ویترینی کوچک قیمت بالاتری خواهد داشت زیرا در تولید آن از متریال بیشتری استفاده شده است.
 • علاوه براین ممکن است دو گاوصندوق زیرویترینی ابعاد یکسان داشته باشند اما نرخ هایی متفاوت داشته باشند. لازم است بدانید که این نوع صندوق می توانید مجهز به سیستم آژیر دزدگیر، مجهز به دوربین و … باشد به همین دلیل بازه قیمت گاوصندوق زیرویترینی می توانید بسیار متنوع باشد. بنابراین هنگام استعلام قیمت گاوصندوق ویترینی حتما از فروشنده بخواهید تا درباره تمامی قابلیت های گاوصندوق توضیحات کامل دهد.
 • به طور کلی امروزه گاو تمامی صندوق‌ها از جمله گاوصندوق زیر ویترینی دست دوم و سایر گاوصندوق‌های نو قیمت ثابتی ندارند چرا که متریال‌های ساختاری آن‌ها و آپشن‌های ویژه‌ای که درون این گاوصندوق‌ها جای گذاری شده‌اند، به افراد اجازه‌ی تعیین قیمت ثابت را نمی‌دهند اما این را بدانید که عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند روی این قیمت تاثیر بگذارند.

 

 

قیمت گاوصندوق ژاپنی ارزان یا گران؟

قیمت گاوصندوق ژاپنی گران تر از گاوصندوق های تولید داخل کشور است اما امنیت و کیفیت خوبی دارند. البته قیمت گاوصندوق ژاپنی در صورتی مقرون به صرفه خواهد بود که شامل گارانتی، خدمات پس از فروش و نصب نیز باشد.
قیمت گاوصندوق دیجیتالی ژاپن در مقایسه با مدل های مکانیکی گران تر است اما ضریب امنیت مدل هایی که قفل دیجیتالی و اثر انگشتی دارند در مقایسه با گاوصندوق های ساده که قفل مکانیکی و کلید دارند، بالاتر است و امنیت بهتری را ایجاد می کنند. از نظر خریداران، قیمت گاوصندوق ایکو ژاپن در مقایسه با کیفیت و کارایی که دارد، مقرون به صرفه است. اگر طرفدار گاوصندوق های لوکس خارجی هستید، به شما برندهای تولید کشور کره جنوبی را پیشنهاد می دهیم. 

برند ایگل، لوسل و بامیل از نظر کیفیت و زیبایی در مقایسه با گاوصندوق ژاپنی، پرطرفدارتر هستند. برای خرید از نمایندگی اصلی این برندها، می توانید وارد فروشگاه آنلاین سایت مستر سیف شوید و قیمت گاو صندوق صفر در طرح ها و مدل های متنوع را مشاهده کنید. 

 

 

معرفی گاوصندوق های ایرانی

گاوصندوق های ایرانی ارزان تر از برندهای خارجی هستند، معروف ترین گاوصندوق های ایرانی کاوه، ایران کاوه و راینو می باشند. اما برندهای ایرانی دیگری نیز در بازار گاوصندوق وجود دارند اگر بخواهید یک گاوصندوق ایرانی بخرید، به نظر شما قیمت کدام گاوصندوق مناسب تر است و کیفیت بالاتری دارد، در این قسمت با توجه به نظرات خریداران به ترتیب نوشته ایم که قیمت کدام گاوصندوق ها در مقایسه با کیفیتی که دارند مقرون به صرفه است: 

 • ۱- قیمت گاوصندوق سیف باکس بزرگ کاوه
 • ۲- قیمت گاوصندوق سنگین راینو
 • ۳- قیمت گاوصندوق سایز کوچک کاوه
 • ۴- قیمت گاوصندوق ساده راینو
 • ۵- قیمت گاوصندوق ضد سرقت راینو
 • ۶- قیمت گاو صندوق سبک راینو
 • ۷- قیمت گاوصندوق صنعتی راینو
 • ۸- قیمت گاوصندوق تراست سیف دیجیتالی
 • ۹- قیمت گاوصندوق نیکا سیف
 • ۱۰- قیمت گاوصندوق سدید کلیدی 
 • ۱۱- قیمت گاوصندوق سایروس با قفل مکانیکی
 • ۱۲- قیمت گاوصندوق تهران صنعت دیجیتالی
 • ۱۳- قیمت گاوصندوق جهان صنعت مکانیکی
 • ۱۴- قیمت گاوصندوق کاوه صنعت قفل ترکیبی
 • ۱۵- قیمت گاوصندوق ایران صنعت مکانیکی
 • ۱۶- قیمت گاوصندوق پیام فلز سپهر مکانیکی
 • ۱۷- قیمت گاوصندوق گنج بان دو درب
 • ۱۸- قیمت گاوصندوق گنجینه دو طبقه

اما آیا قیمت ارزان گاوصندوق های ایرانی نشانه بی کیفیت بودن و ناامنی آنها است؟ این سوالی است که برای بسیاری از خریدران ایجاد می شود. در پاسخ به این سوال باید بگوییم فرقی ندارد که گاوصندوق ایرانی خریداری می کنید و یا برندهای خارجی را انتخاب می کنید، در هر دو صورت لازم است گاوصندوق اصل با گارانتی تهیه کنید. 

در غیر این صورت ادعای هیچ فروشنده ای را درباره امن بودن گاوصندوق نمی توانید بپذیرید. گاوصندوق ها در انواع گاوصندوق ضد آب، ضد سرقت، نسوز و … تولید می شوند. اما تا زمانی که از نمایندگی اصلی کارت گارانتی دریافت نکرده باشید نمی توانید به صحت ادعاها درباره گاوصندوق اعتماد کنید. زیرا قابلیت های گاوصندوق را قط در آزمایشگاه های مخصوص گاوصندوق می توان تست و بررسی کرد. 

قیمت گاوصندوق ضد سرقت ایرانی از قیمت گاوصندوق ضد سرقت خارجی ارزان تر است اما ارزان بودن آن نشانه بی کیفیت بودن صندوق نیست. زیرا گاوصندوق هایی که توسط تولید کننده های معتبر ساخته می شوند، ملزم به رعایت استانداردهای جهانی و بین المللی هستند. بنابراین گاوصندوق از استانداردهای حقیقی ضد سرقت برخوردار است. 

البته نمی توان انکار کرد که کیفیت جنس و نوع طراحی گاوصندوق های خارجی در مقایسه با صندوق های ایرانی معمولا بهتر است. به طور مثال محصولات لوکس و لاکچری ایگل، لوسل و بامیل گران قیمت هستند اما قیمتی درخور طراحی و کیفیت دارند. 

می توانید قیمت گاوصندوق ضد حریق و گاوصندوق ضد برش قیمت اقساطی ایرانی را در سایت مستر سیف، مشاهده کنید. پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از شرایط پرداخت اقساطی با پشتیبانی این سایت تماس بگیرید.

اگر قصد خرید گاوصندوق برای محیط هایی نظیر فروشگاه ها را دارید، باید بگوییم در فروشگاه آنلاین مستر سیف قیمت گاوصندوق فروشگاهی دیواری در جشنواره ها، با تخفیف همراه است، البته قیمت گاوصندوق فروشگاهی به جنس بدنه و نوع سیستم قفل نیز بستگی دارد. اما اگر می خواهید قیمت گاوصندوق فروشگاه را با تخفیف و شرایط اقساطی بدانید، پیشنهاد می کنیم وارد فروشگاه آنلاین مستر سیف شوید. 

بعضی از خریداران برای کاهش هزینه های خود به دنبال گاوصندوق های ایرانی قدیمی هستند، اگر به قیمت روز ضایعات گاوصندوق توجه کرده باشید حتما متوجه شده اید که گاوصندوقی که قدیمی شده با قیمت وزن آهن آن فروخته می شود. به این معنی که عملا سیستم قفل و ایمنی آن کاربردی ندارد.
قیمت گاوصندوق عتیقه و قیمت گاوصندوق قدیمی می تواند بسیار ارزان باشد زیرا یک گاوصندوق قدیمی را فقط می توان به عنوان آهن ضایعات فروخت و امنیتی برای نگهداری از دارایی ها ایجاد نمی کنند. به طور مثال قیمت گاو صندوق قدیمی کاوه در مقایسه با مدل های دیجیتالی و مدرن، بسیار ارزان قیمت تر هستند.

اگر می خواهید قیمت گاوصندوق قسطی را بدانید و در هزینه های خود صرفه جویی کنید، می توانید قیمت فروش گاو صندوق را با نرخ اتحادیه در فروشگاه آنلاین مستر سیف جستجو کنید. 

 

پیشنهاد خرید

گاوصندوق راینو مدل RH-167 BX

۸۷,۵۸۲,۰۰۰ تومان۸۷,۵۸۲,۰۰۰ تومانخرید کنید

قیمت قفل گاو صندوق

اگر یک گاوصندوق قدیمی کاوه یا ایران دارید، شاید به این فکر افتاده باشید که قفل گاوصندوق قدیمی را تعویض کنید و حتی برای استعلام قیمت قفل گاوصندوق ایران کاوه هم اقدام کرده باشد. تعویض قفل گاوصندوق های قدیمی یکی از روش های افزایش ضریب امنیت گاوصندوق است و اغلب این گاوصندوق ها قابلیت تعویض قفل دارند. البته تعویض سیستم قفل ایراداتی نیز دارد؛ اینکه ممکن است سیستم قفل روی گاوصندوق قدیمی به خوبی عمل نکند و گاوصندوق قابلیت ضد دیلم، ضد ضربه و برش و … نداشته باشد. در این شرایط حتی اگر قیمت قفل گاوصندوقی درب ضد سرقت را نیز پرداخت کنید نمی توانید امنیت لازم را تامین کنید. 

 • قیمت قفل گاوصندوقی کالی که بسیار از افراد به اشتباه از آن با عنوان قفل گاوصندوق کاله نیز یاد می کنند، ارزان بوده و به وفور در دسترس است. معمولا قیمت قفل گاوصندوق دیجی کالا اگر موجودی داشته باشد، با تخفیف همراه است. 
 • یکی از تدابیری که خریداران گاوصندوق برای صرفه جویی در هزینه های خود می اندیشند این است که بعد از استعلام قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم دیوار، برای اینکه سیستم قفل این صندوق ها را به روز کنند، در جستجوی مناسب ترین قیمت قفل گاوصندوق کاوه هستند تا صندوق خود را بروزرسانی کنند. 
 • همانطور که گفتیم اغلب مدل های گاوصندوق کاوه قابلیت تعویض قفل دارند، البته لازم است تعویض قفل حتما توسط نمایندگی انجام شود، در غیر این صورت ممکن است سیستم قفل گاوصندوق به درستی عمل نکند.
 •  اگر در حال استعلام قیمت قفل گاوصندوقی هستید، حتما قفلی مناسب با مدل گاوصندوق انتخاب کنید. بعضی از قفل ها فقط از طریق نمایندگی های اصلی فروخته می شوند، بنابراین دقت داشته باشید که قفل فیک به جای سیستم های اصلی خریداری نکنید.
 • تعویض قفل گاوصندوق نیاز به ابزارهای ویژه و مهارت دارد. اگر تجربه کافی برای تعویض سیستم قفل نداشته باشید، ممکن است حتی بعد از بستن درب صندوق، قفل آن باز نشود. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتی اگر بودجه شما کم است، از گاوصندوق های گارانتی دار ایرانی یا صندوق های کوچک استفاده کنید.
 • قیمت گاوصندوق کوچک ارزان دیجی کالا در مقایسه با قیمت گاوصندوق کوچک ارزان دست دوم کارکرده بدون گارانتی مقرون به صرفه تر است. زیرا دیگر نگران خرابی گاوصندوق نخواهید بود و از خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری گاوصندوق برخوردار خواهید شد. 
 • اگر نمی دانید قیمت کدام گاوصندوق مناسب با بودجه شماست، می توانید برای مشاهده و مقایسه قیمت گاوصندوق کوچک و بزرگ وارد سایت مستر سیف شوید. از بهترین مدل های برند کاوه مدل ۳۵۰ است،  قیمت گاوصندوق کاوه مدل ۳۵۰ در مقایسه با کارایی و کیفیتی که این محصول دارد، مقرون به صرفه است. اگر قفل برای گاوصندوق تهیه می کنید در نصب آن دقت کنید و هنگام تغییر رمز قبل از بستن درب صندوق دو الی سه بار رمز آن را امتحان کنید. 

 

 

قیمت خرید گاوصندوق در دیجی کالا

انواع مدل های بزرگ و کوچک در این سایت وجود دارد، به ویژه قیمت گاوصندوق کوچک دیجی کالا بسیار متنوع است. از ارزان قیمت ترین انواع گاوصندوق که سیستم قفل خوبی دارند می توان گفت قیمت گاوصندوق گنج دار و قیمت گاوصندوق گنجینه مهر پارس مناسب است. اگر چه قیمت گاوصندوق کوچک به نظر ارزان می رسد، اما حتی در انتخاب سیستم قفل گاوصندوق های کوچک نیز دقت کنید، مدل های دیجیتالی امنیت بالاتری دارند به ویژه اگر اثر انگشتی باشند.
قیمت گاوصندوق گنج بان دست دوم را می توانید در سایت هایی نظیر دیوار مشاهده کنید. رنج کلی لیست قیمت گاوصندوق گنجینه، لیست قیمت گاوصندوق گنجینه مهر پارس و لیست قیمت گاو صندوق گنج بان تقریبا به هم نزدیک است و برای تمام بودجه ها صندوق مناسب پیدا می شود. 

قیمت گاوصندوق بچه گانه دیجی کالا در مقایسه با اغلب سایت های فروش اسباب بازی، مناسب تر است. قیمت گاوصندوق کوچک از سایز چند سانتی متر تا گاوصندوق های بزرگ اداری در این سایت درج شده است. اگر برای خرید گاوصندوق سردرگم شده اید و نمی دانید کدام صندوق مناسب تر است، پیشنهاد می کنیم برای استعلام قیمت گاوصندوق کوچک ارزان و گاوصندوق های بزرگ، با پشتیبانی سایت مستر سیف تماس بگیرید.

(کارشناسان مستر سیف در زمان ارائه خدمات مشاوره رایگان خرید گاوصندوق مناسب منزل، سوالاتی از شما عزیزان می پرسند که با پاسخگویی شما می توانند تشخیص دهند بهترین گاوصندوق مناسب برای منزل شما، کدام گاوصندوق است). علاوه براین با مطالعه این مقاله نیز خودتان می توانید گاوصندوق مناسب خود را انتخاب کرده و با مناسب ترین قیمت از نمایندگی خریداری کنید. مسترسیف نماینده فروش انواع گاوصندوق ایرانی و خارجی با گارانتی و خدمات پس از فروش و نصب و حمل و نقل گاوصندوق در محل است.

 

لیست قیمت گاوصندوق لمسی

این روزها با پیشرفت تکنولوژی، از پرطرفدارترین انواع مدل صندوق، گاوصندوق های لمسی هستند. این محصولات امنیتی یک صفحه تاچ دارند و با لمس این صفحه می توانید درب گاوصندوق را به راحتی باز کنید. برخلاف گاوصندوق های مکانیکی نیازی به چرخاندن صفحه پیچی و کشیدن دستگیره اهرمی ندارید. 

اگر شما هم از طرفداران گاوصندوق لمسی هستید، احتمالا در جستجوی کاملترین لیست قیمت گاوصندوق لمسی هستید تا بتوانید با مقایسه و بررسی مدل های مختلف، بهترین گاوصندوق را انتخاب کنید. 

قیمت گاوصندوق لمسی بسیار متنوع است و بستگی به جنس صندوق، ابعاد، برند تولید کننده، مارک سیستم قفل، همچنین قابلیت هایی نظیر نسوز بودن، ضد آب بودن و … گاوصندوق دارد. 

گاوصندوق لمسی دارای یک صفحه لمسی است که قادر است اثر انگشت صاحب یا صاحبان گاوصندوق را اسکن کرده و تشخیص دهد. هر بار که صاحب گاوصندوق صفحه را لمس کند با اسکن اثر انگشت، درب صندوق به راحتی باز می شود. به این ترتیب دیگر نیازی به کلید و وارد کردن رمز عددی نیست.

این گاوصندوق ها از نظر کیفیت با هم متفاوت هستند، در مورد لیست قیمت گاوصندوق لمسی باید بگوییم به طور مثال قیمت گاوصندوق لوسل که یک برند لوکس خارجی است از تولیدات متفرقه بالاتر است، اما کیفیت آن موجب جلب رضایت خریداران شده، چنان که این گاوصندوق سالهاست در بازار ایران در حال فروش است. نظر گروهی از خریداران گاوصندوق را جویا شده ایم و از آنها درباره لیست قیمت گاوصندوق های ایرانی نظرسنجی کرده ایم. پیرو نتایج این نظرسنجی خریداران بر این باورند که لیست قیمت گاوصندوق از نظر مقرون به صرفه بودن به ترتیب زیر است:

 • ۱- لیست قیمت گاوصندوق کاوه
 • ۲- لیست قیمت گاوصندوق نیکا
 • ۳- لیست قیمت گاوصندوق خرم
 • ۴- لیست قیمت گاوصندوق ارکا
 • ۵- لیست قیمت گاوصندوق گنجینه
 • ۶- لیست قیمت گاوصندوق گنجینه مهر پارس
 • ۷- لیست قیمت گاوصندوق ابتکار

 

قیمت گاوصندوق معمولی منزل

گاوصندوق ها ابزاری امنیتی محسوب می شوند که استفاده از آنها برای نگهدای از دارایی های منزل، ضروری به نظر می رسد. قیمت گاوصندوق معمولی منزل در مقایسه با مدل های اداری ارزان تر است. در واقع میزان امنیت گاوصندوق ها یکسان نیست و عوامل مختلفی در تعیین میزان ضریب امنیت گاوصندوق نقش دارد، این ملاک ها عوامل اصلی تعیین کننده قیمت گاوصندوق معمولی منزل به شمار می روند.

به طور مثال قیمت گاوصندوق متوسط از مدل های بزرگ، ارزان تر است و مدل های مخفی دیواری از مدل های معمولی گران تر هستند. قیمت گاوصندوق معمولی کوچک به سیستم قفل آن نیز بستگی دارد، اگر سیستم قفل دیجیتالی یا ترکیبی (ترکیب قفل دیجیتالی و کلیدی) باشد، قیمت آن از مدل های اهرمی گران تر است. اما امنیت بیشتری دارد. 

قیمت گاوصندوق کاوه مدل ۳۵۰ برای استفاده خانگی نیز مناسب است. اگر میخواهید قیمت گاوصندوق مارک را بدانید، باید بگوییم می توانید لیست قیمت جدید مارک های معتبر نظیر ایگل، لوسل و بامیل را همراه با تخفیفات را با ورود به فروشگاه مستر سیف مشاهده کنید. 

قیمت گاوصندوق موزیکال نیز که در منزل برای سرگرمی کودکان استفاده می شود، چشمگیر نیست و با اندک هزینه می توانید یک گاوصندوق موزیکال اسباب بازی تهیه کنید. اگر به دنبال تخفیف شگفت انگیز هستید، قیمت گاوصندوق موزیکال دیجی کالا گاهی با تخفیف همراه است. 

قیمت گاوصندوق نگهداری اسلحه برای منزل نیز با توجه تغییرات نرخ دلار متغیر است، پیشنهاد می کنیم برای مشاوره رایگان خرید گاوصندوق اسلحه با پشتیبانی سایت مستر سیف تماس بگیرید. 

آمارها نشان داده است که اغلب موارد، خسارت های وارد شده به دارایی هایی که در منزل نگهداری می شود، ناشی از حوادث آتش سوزی است. آتش سوزی بر اثر انفجار و نشتی گاز و … که موجب سوختن دارایی ها در منزل می شود، خسارتی بیشتر از خسارت های سرقت به منازل وارد می کند. 

بنابراین هنگام خرید حتما استعلام قیمت گاوصندوق نسوز را انجام دهید، پیشنهاد می کنیم به ترتیب زیر برای استعلام قیمت گاوصندوق معمولی نسوز منزل اقدام کنید:

 • ۱- قیمت گاوصندوق راینو (قطعات آن خارجی است)
 • ۲- قیمت گاوصندوق ایگل، لوسل و بامیل (ساخت کشور کره جنوبی و بهترین مارک موجود در بازار ایران است)
 • ۳- قیمت گاوصندوق نسوز کاوه 
 • ۴- قیمت گاوصندوق نسوز ایران کاوه 
 • ۵- قیمت گاوصندوق نیکا سیف 
 • ۶- قیمت گاوصندوق نسوز خرم 
 • ۷- لیست قیمت گاوصندوق نیکا (گاوصندوق نیکا قیمت مناسب و کیفیت مطلوبی دارد)
 • ۸- قیمت گاو صندوق نسوز آریا

 

قیمت گاوصندوق دست دوم 

برای خرید گاوصندوق دست دوم، لازم است اطلاعات کافی در مورد صندوق ها بدانید. این اطلاعات شامل کیفیت ساخت، جنس بدنه، درجه مقاومت گاوصندوق در برابر آتش سوزی، ضد دیلم بودن، ضد ضربه بودن، تعداد زبانه ها، نوع رمز و قفل مناسب برای هر گاوصندوق، مجهز بودن به سیستم هایی نظیر دزدگیر و ردیاب، کیفیت برند، قیمت گاوصندوق نو در مقایسه با گاوصندوق دست دوم و …. به شما کمک می کند تا خریدی آگاهانه داشته باشید. 

 •  بسیاری از خریداران بدون مشاوره و اطلاعات، برای خرید گاوصندوق دست دوم اقدام می کنند. این خریداران تنها با مشاهده آگهی های منتشر شده برای خرید کردن تصمیم گیری می کنند. در اغلب مواقع خرید گاوصندوق دست دوم نیاز خریدار را تامین نمی کند و یا با مشکلات فنی همراه است
 • قیمت گاوصندوق در دیوار ممکن است ارزان باشد اما آیا اطمینان دارید که فروشنده گاوصندوق اصل را در اختیار شما می گذارد؟ بسیاری از گاوصندوق ها سیستم جی پی اس و ردیاب دارند، آیا می توایند تشخیص دهید که گاوصندوقی که دست دوم خریداری می کنید سیستم ردیاب دارد یا نه؟
 • آیا تا به حال این سوال را از خود پرسیده اید که ممکن است صاحب گاوصندوق قبل از فروش آن برای ساخت کلید یدک اقدام کرده باشد؟ به نظر شما خرید گاوصندوق دست دوم ریسک دارد؟ می توانید نظرات خود را در بخش کامنت ها درج نمایید.
 • علاوه براین می توانید برای استفاده از خدمات مشاوره رایگان خرید گاوصندوق با مستر سیف (مرجع تخصصی گاوصندوق در ایران) تماس بگیرید. مستر سیف همواره همراه شما خواهد بود تا مناسب ترین گاوصندوق را با نازلترین قیمت موجود در بازار خریداری نمایید.
 • خرید گاوصندوق دست دوم ایده ای برای کاهش هزینه ها و محافظت از اموال است. خریداران سعی می کنند گاوصندوق ارزان تهیه کنند تا بتوانند مدارک و دارایی های خود را دسترس سارقان در امان نگه دارند. این روش مزایا و معایبی دارد ؛ اینطور به نظر می رسد که هزینه خرید گاوصندوق کاهش پیدا می کند اما ریسک هایی نیز به دنبال دارد. قیمت خرید گاوصندوق در شهرهای مختلف نیز معمولا متفاوت است. 
 • رنج قیمت خرید گاوصندوق دست دوم در بعضی از شهرها به هم نزدیک است، به طور مثال قیمت گاوصندوق مشهد و قیمت گاوصندوق در یزد، قیمت گاوصندوق در کرمانشاه تقریبا در یک حدود است. قیمت گاو صندوق در تهران و قیمت گاو صندوق در تبریز نیز با بازه قیمتی نزدیک به هم فروخته می شود
 • جستجوی قیمت گاوصندوق در دیجی کالا فقط مربوط به گاوصندوق های نو است. گاوصندوق دست دوم معمولا در سایت هایی نظیر دیوار منتشر می شود.
 •  قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم در تهران ارزان تر از گاوصندوق نو است، پیشنهاد می کنیم به جای خرید گاوصندوق دست دوم با ریسک احتمال خرابی صندوق، با تیم پشتیبانی سایت مستر سیف تماس بگیرید و در مورد گاوصندوق های نو ارزان قیمت با تخفیف ویژه یا فروش اقساطی اطلاعات کسب کنید.  تمامی محصولات موجود در این فروشگاه با گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می شوند. 

 

پیشنهاد خرید

گاوصندوق راینو مدل RH-88E4 (BK/S)

۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومانخرید کنید

قیمت گاوصندوق های دیجیتالی

اگر می خواهید ایمن ترین نوع گاوصندوق را انتخاب کنید، گاوصندوق های دیجیتالی قوی ترین سیستم قفل را دارند. برخلاف تصور بعضی افراد که فکر می کنند گاوصندوق دیجیتالی هک می شود باید بگوییم که یک گاوصندوق دیجیتال با مارک معتبر و سیستم قفل استاندارد نه تنها هک نمی شود حتی می توان گفت قوی ترین سیستم های قفل گاوصندوق، دیجیتالی هستند.

به همین دلیل قیمت گاوصندوق های دیجیتالی از گاوصندوق های مکانیکی بالاتر است. باز کردن درب گاوصندوق مکانیکی برای صاحب گاوصندوق دشوار است اما گاوصندوق های دیجیتالی به راحتی باز می شوند.

قیمت گاوصندوق های دیجیتالی نیز با هم متفاوت است. ممکن است یک گاوصندوق دیجیتالی علاوه بر داشتن صفحه کلید برای وارد کردن عدد رمز، صفحه ای برای لمس اثر انگشت نیز داشته باشد و علاوه بر این موارد، یک کلید نیز برای مواقع ضروری داشته باشد. به این گاوصندوق ها گاوصندوق دیجیتالی با سیستم قفل ترکیبی گویند.

امنیت این صندوق ها بسیار بالاست، البته همانطور که گفتیم اگر گاوصندوق دیجیتالی برند معتبر و اصل باشد هرگز هک نمی شود. در مقابل گاوصندوق های دیجیتالی غیر معتبر که سیستم قفل آنها استاندارد نیست به سادگی باز می شوند.

راه تشخیص گاوصندوق دیجیتال اصل، فقط خرید از نمایندگی معتبر و دریافت کارت گارانتی و ضمانت نامه است. در غیر این صورت تشخیص گاوصندوق تقلبی می تواند بسیار دشوار باشد.

قیمت گاوصندوق دیجیتالی در نمایندگی، مناسب ترین قیمت موجود در بازار است زیرا واسطه فروشی در کار نیست و نمایندگی به طور مستقیم با تولید کننده در ارتباط است و توضیح تولیدات را انجام می دهد.

بنابراین نگران قیمت نباشد و برای خرید گاوصندوق دیجیتال و استعلام قیمت گاوصندوق های دیجیتالی حتما به نمایندگی های اصلی مانند مستر سیف مراجعه کنید. امکان خرید و استعلام قیمت گاوصندوق های دیجیتالی به صورت آنلاین با ورود به سایت مستر سیف امکانپذیر است.

مستر سیف نماینده رسمی برندهای ایرانی و خارجی معتبر و فرقی ندارد که ساکن کدام شهر از کشور هستید، می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در هر ساعت از شبانه روز ثبت کنید و گاوصندوق خود را در کوتاه ترین زمان ممکن در محل تحویل بگیرید.

قیمت و مدل گاوصندوق های دیجیتال در این فروشگاه همراه با تصاویر و مشخصات درج شده است و بدون صرف وقت برای مراجعه حضوری به بازار گاوصندوق، می توانید مدل های مختلف گاوصندوق را با هم مقایسه کنید.

قیمت گاوصندوق دیجیتالی بستگی به نوع کاربرد آن نیز دارد به طور مثال قیمت گاوصندوق هتلی بسیار ارزان تر از قیمت گاوصندوق های دیجیتالی اداری یا خانگی است. زیرا گاوصندوق های هتلی سبک وزن تر هستند و در تولید این محصولات از فولاد با ضخامت کم استفاده شده است. به این ترتیب به سادگی قابل جابجایی و حمل و نقل است. می توان یک گاوصندوق دیجیتال هتلی را روی کمد قرار دارد و هیچ آسیبی به وسایل وارد نمی کند و هر زمان که نیاز باشد می توان دکوراسیون اتاق را با جابجا کردن گاوصندوق تغییر داد.

گاوصندوق های اداری و خانگی معمولا بسیار سنگین هستند و برای جابجایی آنها نیاز به کمک چند نفر و استفاده از ابراز مخصوص برای حمل گاوصندوق است. اغلب افراد برای جابجایی گاوصندوق با شرکت های حمل و نقل صندوق تماس می گیرند.

سنگین وزن بودن یک گاوصندوق تاثیر مستقیم بر قیمت آن دارد زیرا در تولید محصول از مواد اولیه بیشتری استفاده شده است. سنگین بودن گاوصندوق امنیت آن را افزایش می دهد و سارقان نمی توانند گاوصندوق را از محل خارج کنند. با توجه به اینکه هتل ها محلی امن هستند و سارق نمی تواند گاوصندوق را خارج کند نیازی به طراحی گاوصندوق با ورق ضخیم فولاد نیست. اگر هتلدار هستید یا صاحب یک مهمانپذیر می باشید، میتوانید گاوصندوق هتلی خریداری کنید. قیمت گاوصندوق هتلی دیجیتال در سایت مستر سیف بسیار مناسب است. پیشنهاد میکنیم حتما طرح و رنگ های مختلف این صندوق را در فروشگاه آنلاین مستر سیف مشاهده کنید.

قیمت گاوصندوق های کاوه در فروشگاه مستر سیف که نمایندگی فروش گاوصندوق های ایرانی و خارجی است، در مقایسه با سایر فروشندگان گاوصندوق ارزان تر است. علاوه براین می توانید از خدمات نصب و خدمات پس از فروش نیز بهره مند شود.

در مورد قیمت گاوصندوق هوشمند دیجیتال ایرانی باید بگوییم که اگر بودجه شما محدود است ولی امنیت دارایی هایتان برای شما بسیار مهم است، یکی از مدل های برند راینو را انتخاب کنید. راینو یک گاوصندوق خارجی است که کلیه قطعات آن وارداتی است اما مونتاژ آن در ایران انجام می شود. به همین دلیل قیمت آن در مقایسه با گاوصندوق های دیجیتالی دیگر ارزان تر است.

برای استعلام قیمت گاوصندوق های دیجیتال می توانید به صورت تلفنی اقدام کنید و با کارشناسان مجرب مستر سیف تماس بگیرید. کارشناسان این مرجع تخصصی پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان برای آشنایی با انواع گاوصندوق و خرید مناسب ترین مدل با مقرون به صرفه ترین قیمت هستند.

پیشنهاد خرید

گاوصندوق راینو مدل RH-88E4 (BK/G)

۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان۵۵,۳۱۵,۰۰۰ تومانخرید کنیدقیمت گاوصندوق های خانگی

این روزها، پس انداز کردن یکی از راههای سرمایه گذاری شده است. خرید طلا و دلار نوعی سرمایه گذاری دارایی های نقدی برای افزایش ارزش دارایی ها محسوب می شود. به همین دلیل بسیاری از افراد در منزل خود طلا و دلار نگهداری می کنند.

 • بنابراین لازم است در هر خانه ای برای نگهداری و محافظت از دارایی های گران قیمت محلی امن وجود داشته باشد. گاوصندوق خانگی امن ترین محل برای حفاظت از اموال است. قیمت گاوصندوق های خانگی بسیار متنوع است و برای هر بودجه ای گاوصندوقی مناسب پیدا می شود.
 • قیمت گاوصندوق های کوچک خانگی که قابلیت اتصال با پیچ به دیوار یا زمین را دارند، بسیار ارزان است و اگر حجم دارایی های شما کم است می توانید برای مشاهده قیمت گاوصندوق های کوچک خانگی وارد فروشگاه مستر سیف شوید.
 • انواع گاوصندوق خانگی با سیستم قفل دیجیتالی و مکانیکی، بزرگ و کوچک، گاوصندوق های دکوراتیو شیک و لاکچری تا گاوصندوق های کوچک و ارزان را می توانید در این فروشگاه مشاهده کنید.
 • قیمت گاوصندوقهای ایران کاوه خانگی نیز در مقایسه با کیفیت و عملکرد خوبی که دارند، مقرون به صرفه است. البته اگر می خواهید یک گاوصندوق خارجی اصل تهیه کنید و بودجه کافی ندارید پیشنهاد می کنیم گاوصندوق خانگی راینو را انتخاب کنید.
 • راینو در انواع طرح ها مدل ها در ایران با قطعات خارجی تهیه و تولید می شود، کیفیت آن مشابه نمونه های خارجی است اما قیمت آن بسیار مقرون به صرفه است.
 • قیمت گاوصندوق قدیمی خانگی که سیستم قفل مکانیکی دارند، برای کسانی که قصد دارند در گاوصندوق از مدارک و اسناد نگهداری کنند مقرون به صرفه است. اگر در گاوصندوق خانگی طلا و دارایی های نقدی نگهداری نمی کنید می توانید یک گاوصندوق مکانیکی تهیه کنید. قیمت گاوصندوق قدیمی خانگی در فروشگاه مستر سیف بسیار ارزان است.
 • به طور کلی قیمت گاوصندوق ها در مسترسیف مناسب تر از سایر فروشگاه ها است، زیرا این فروشگاه آنلاین، نماینده اصلی گاوصندوق های ایرانی و خارجی می باشد.
 • می توانید تنها با چند کلیک در این فروشگاه، استعلام قیمت گاوصندوق یک طبقه و دو طبقه ایرانی و خارجی را انجام دهید.
 • پیشنهاد ویژه ما برای خرید گاوصندوق، برندهای گاوصندوق خانگی ایگل، لوسل و بامیل است. این برندها تولید کشور کره جنوبی بوده و به عنوان بهترین برندهای گاوصندوق در دنیا شناخته می شوند. خبر خوب این است که مدل های این برندهای محبوب جهانی را می توانید در این فروشگاه خریداری کنید.
 • قیمت گاوصندوق های خانگی ایگل، لوسل و بامیل در مقایسه با گاوصندوق های ایرانی و معمولی بالاتر است. اما زیبایی فوق العاده در طراحی و امنیت بی نظیری که دارد، موجب جلب رضایت مندی خریداران شده است. به همین دلیل است که از پرطرفدارترین مدل های گاوصندوق خانگی، صندوق های لوکس و لاکچری برندهای ایگل، لوسل و بامیل هستند.
 • برای مشاهده لیست قیمت می توانید وارد فروشگاه شوید. اگر برای خرید گاوصندوق های لاکچری بودجه کافی ندارید، نگران نباشید می توانید با تیم پشتیبانی مستر سیف تماس بگیرید و از زمان جشنواره های تخفیف و شرایط خرید اقساطی مطلع شوید.

 

قیمت گاوصندوق اداری

گاوصندوق های اداری معمولا از گاوصندوق های خانگی بزرگ تر و سنگین وزن تر هستند. به همین دلیل قیمت مدل های اداری با خانگی متفاوت است.

 • سیستم قفل این گاوصندوق ها تاثیر مستقیم بر محاسبه بهای تمام شده محصول دارد، قفل گاوصندوق های اداری معمولا ترکیبی و دیجیتال یا مکانیکی است؛ به طومثال قیمت گاوصندوق یک تنی کاوه با قفل دیجیتال ترکیبی از قیمت گاوصندوق یک تنی کاوه با سیستم قفل مکانیکی بالاتر است. زیرا امنیت سیستم قفل ترکیبی دیجیتالی از نوع مکانیکی بالاتر است.
 • اگر در محل کار خود فقط از پرونده های کاغذی، مدارک شناسایی و … نگهداری می کنید یک گاوصندوق اداری مکانیکی امنیت کافی را فراهم می کند. اما اگر دارایی های نقدی در صندوق نگهداری می کنید بهتر است گاوصندوق های دیجیتالی را انتخاب کنید.
 • قیمت گاوصندوق اداری دیجیتالی شاید از مکانیکی بیشتر باشد اما استفاده از آن راحت تر است. به ویژه اگر بارها در روز نیاز به مراجعه به گاوصندوق دارید و به دلایل امنیتی نمی خواهید از کلید استفاده کنید، گاوصندوق دیجیتالی با قفل اثرانگشتی انتخاب بسیار عالی است و تنها با لمس اثر انگشت، درب آن در یک لحظه باز می شود.

 

خرید اقساطی گاوصندوق تخفیف دار

مستر سیف جهت رفاه حال شما خریداران عزیز، شرایط خرید اقساطی را نیز فراهم کرده است. علاوه براین در بازه های زمانی مشخص امکان خرید گاوصندوق تخفیف دار را نیز فعال می کند.

به طور کلی قیمت گاوصندوق در این فروشگاه در مقایسه با سایر فروشگاه ها مناسب تر است. علت مناسب بودن قیمت ها این است که مسترسیف نماینده رسمی برندهای ایرانی و خارجی و بزرگترین فروشگاه گاوصندوق ایران است.

می توانید کاملترین مجموعه از مدل های گاوصندوق با برندهای معتبر را در این فروشگاه مشاهده کنید. قیمت گاوصندوق کاوه و قیمت گاوصندوق خانگی ارزان تا لوکس و لاکچری در این فروشگاه به روز است و کلیه محصولات با نازلترین قیمت به فروش می رسد.

اگر در تلاش برای استعلام قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم هستید، می توانید به جای خرید گاوصندوق های قدیمی و استعلام قیمت گاوصندوق کاوه دست دوم دیوار و سایت های دست دوم فروشی، برای خرید گاوصندوق نو با قیمت مناسب از نمایندگی اقدام کنید.

قیمت گاوصندوق آسانسوری نیز برای طلافروشان عزیز در بازه های زمانی معین با تخفیف همراه است، پیشنهاد می کنیم برای اطلاع از قیمت گاوصندوق طلا فروشی در جشنواره های مسترسیف، با این مرجع تخصصی تماس بگیرید.

اغلب استفاده کنندگان گاوصندوق معتقند که قیمت گاوصندوق کوچک ارزان هوشمندانه تر از پرداخت قیمت گاوصندوق دست دوم است. زیرا شاید به ظاهر قیمت گاوصندوق قدیمی به صرفه به نظر بیاید، ولی معمولا این گاوصندوق ها بسیار قدیمی هستند و ایمنی کافی در برابر سرقت ندارند و یا نیاز به تعمیر دارند. 

بنابراین قیمت خرید گاوصندوق نو مقرون به صرفه تر است زیرا گاوصندوق نو هیچ هزینه تعمیراتی ندارد و از گارانتی و خدمات پس از فروش نیز برخوردار است.

اگر ساکن شهرهای بزرگ ایران هستید و برای استعلام قیمت خرید گاوصندوق در اصفهان، قیمت گاوصندوق در کرمانشاه، قیمت گاوصندوق در تبریز و یا  استعلام قیمت گاوصندوق در تهران اقدام کرده اید ولی با قیمت های گران روبرو شده اید، نگران نباشید؛ مستر سیف شرایط پرداخت اقساطی و یا نقدی با تخفیف را برای شما عزیزان فراهم کرده است.

کلیه محصولات این فروشگاه دارای کارت گارانتی و خدمات پس از فروش است، فروش محصولات بدون واسطه و به طور مستقیم از طریق ارتباط مسترسیف با تولید کننده، توزیع می شود. بنابراین دیگر لازم نیست به دنبال گاوصندوق های استوک یا دست دوم بگردید.

قیمت گاوصندوق در دیوار یا قیمت گاوصندوق در ایمالز شاید ارزان به نظر برسد، اما آیا اطمینان دارید که فروشنده کالاهای دست دوم محصول اصل و سالم را در اختیار شما می گذارد؟

قیمت گاوصندوق در دیجی کالا نیز قابل استعلام است، فروشندگان گاوصندوق نیز محصولات خود را در سایت هایی نظیر دیجیکالا برای فروش در اختیار خریداران قرار می دهند .

با ورود به فروشگاه آنلاین مستر سیف می توانید بدون واسطه و مستقیم با مناسب ترین قیمت خرید کنید. فرقی ندارد که ساکن کدام شهر از کشور هستید می توانید برای خرید اینترنتی گاوصندوق خانگی، اداری، هتلی، گاوصندوق زیرویترینی، استعلام قیمت گاوصندوق قدیمی مکانیکی و … با کارشناسان مستر سیف تماس بگیرید. 

 

 

راهنمای گاوصندوق بزرگ

با هدف آشنایی بیشتر با انواع صندوق، در این مقاله به معرفی و بررسی انواع سیف باکس و معیارهای موثر در قیمت گاوصندوق بزرگ پرداخته ایم. پیشنهاد می کنیم اگر در حال استعلام قیمت گاوصندوق هستید، پیش از خرید گاوصندوق بزرگ، این مطلب را تا انتها مطالعه کنید و در صورت نیاز به کسب راهنمایی بیشتر، با کارشناسان مستر سیف (مرجع تخصصی گاوصندوق در ایران)، تماس حاصل فرمایید.

در ادامه در می خوانید که وزن گاوصندوق بزرگ چقدر است، ویژگی های گاوصندوق اثر انگشتی، دوطبقه، بانکی، نسوز، گاوصندوق طلا فروشی م معیارهای موثر در قیمت گاوصندوق بزرگ چیست؟ ، همچنین به بررسی قیمت گاوصندوق بزرگ کاوه و قیمت گاوصندوق ساده بزرگ پرداخته ایم. در پایان، نحوه ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتون و لوگو به عنوان گاوصندوق اسباب بازی بزرگ برای کودکان را نیز آموزش داده ایم، پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

وزن گاوصندوق بزرگ چقدر است؟

تقسیم بندی گاوصندوق ها بر اساس وزن گاوصندوق در وزن های مختلف انجام می شود. اگر بخواهیم گاو صندوق ها را بر اساس وزن آنها معرفی کنیم باید بگوییم که انواع گاوصندوق در سه گروه سبک، متوسط و سنگین تقسیم می شوند:

 • وزن گاوصندوق های سبک حدود ۲۵ تا ۸۰ کیلوگرم است و گاوصندوق هایی با وزن متوسط بین ۸۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم هستند. وزن گاوصندوق بزرگ معمولا بیش از ۱۸۰ کیلوگرم می باشد.
 • وزن گاوصندوق بزرگ هتلی، حدود ۱۲ تا ۱۶ کیلو گرم متغیر است. اما سایر گاوصندوق های بزرگ از مدل های هتلی، سنگین وزن تر هستند و ممکن است حتی چند نفر با هم نتوانند این گاوصندوق ها را تکان دهند.
 • وزن گاوصندوق بزرگ اداری، می‌تواند بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم باشد و وزن این گاوصندوق های بزرگ، بستگی به متریال و مواد به کاررفته در تولید گاوصندوق از جمله ضخامت ورق فلز به کار رفته در ساخت گاوصندوق دارد.
 • وزن گاوصندوق بزرگ اسلحه، می تواند بین ۳۰۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم باشد.
 • وزن گاوصندوق بزرگ طلافروشی که با نام گاوصندوق آسانسوری نیز شناخته می شود، می تواند بین ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوگرم باشد.
 • وزن گاوصندوق بزرگ بانکی، می تواند بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم می باشد. گاوصندوق بانکی بزرگ، سنگین وزن ترین مدل های گاوصندوق خیلی بزرگ هستند.

 

 

گاوصندوق بزرگ طلا فروشی

سال ها دزدان و سارقان در تلاش برای سرقت از بانک ها و طلافروشی ها می باشند، راهکار موثر در حفاظت از اموال و دارایی ها برای در امان نگه داشتن از سرقت، نگهداری آنها در گاوصندوق است. به همین منظور گاوصندوق بزرگ طلا فروشی طراحی شده تا با ضریب امنیت بالا، قادر به نگهداری از حجم بالایی از طلا و جواهرات باشد. به این نوع گاوصندوق های بزرگ طلافروشی، گاوصندوق آسانسوری هم می گویند.

علت نامگذاری این صندوق ها این است که نحوه عملکرد گاوصندوق بزرگ طلا فروشی مانند آسانسور است. بخش بالایی این صندوق ها را در ویترین طلافروشی مشاهده می کنید، طلافروش می تواند به راحتی تمام محتویات پشت ویترین را در چند ثانیه به محفظه داخلی گاوصندوق طلافروشی بازگرداند. به این ترتیب نیازی به جمع کردن و چیدمان مجدد طلاها از پشت ویترین و انتقال به گاوصندوق نیست.

گاوصندوق بزرگ طلا فروشی می تواند امنیت فوق العاده بالایی را ایجاد کند که موجب آرامش خاطر طلا فروش می شود. این محصول در بازار با نام گاوصندوق ویترینی برقی یا ویترین آسانسوری نیز شناخته می شود.

 

مشخصات فنی گاوصندوق بزرگ طلا فروشی

این گاوصندوق بزرگ که از آن با نام های مختلفی نظیر گاوصندوق ویترینی طلا فروشی یا گاوصندوق زیر ویترینی طلا فروشی یاد می شود، گاوصندوقی است که می تواند همزمان ویترین و گاوصندوقی ایمن در طلافروشی ها و موزه ها باشد.

 • این صندوق ها در واقع هم گاوصندوق وهم ویترین هستند و در پایان روز کاری یا در مواقع خطر با زدن یک کلید، تمام میز و ویترین با تمامی محتویات آن به آرامی به داخل یک گاوصندوق امن قرار می گیرد. برای بیرون آوردن میز از داخل گاوصندوق نیز تنها با زدن یک دکمه در چند ثانیه، ویترین به جای قبلی خود باز می گردد.
 • به همین دلیل نیازی به لمس کردن طلا و جواهرات و صرف زمان برای جمع آوری و چیدمان مجدد وجود ندارد و دارایی ها با امنیت کامل از دسترس سارقان در امان خواهند بود. همین امر موجب رضایت طلا فروشان و مسئولان موزه ها شده است، علاوه براین دیگر نیاز نیست زمان بسیاری را صرف چیدمان و جمع آوری کنند.
 • گاو صندوق بزرگ طلا فروشی از مدل های گاوصندوق امنیتی فوق العاده با ضریب امنیت بسیار بالا است که می توان آن را به علت نوع بدنه و نحوه ساخت، همچنین سرعت در باز و بسته شدن درب صندوق در مواقع بحران، شورش های خیابانی و … در گروه سیستم های حفاظتی و امنیتی قرار دارد.
 • گاو صندوق بزرگ طلافروشی در دو نوع ثابت و متحرک تولید می شود و بخشی از سازه گاوصندوق ثابت بوده و امکان دفن در زمین به عمق حداکثر ۴۰ سانتی متر از کف زمین را دارد؛ بخش متحرک گاوصندوق به کمک ریل ها جابجا می شود. کل سازه گاوصندوق بزرگ طلا فروشی می تواند به ارتفاع ۲۷۰ تا ۲۸۰ سانتی متر باشد. می توانید برای مشاوره خرید گاوصندوق بزرگ طلا فروشی با مسترسیف که نماینده رسمی انواع گاوصندوق ایرانی و خارجی است، تماس بگیرید.
 • نحوه حرکت گاوصندوق بزرگ طلا فروشی، از طریق زنجیر صنعتی لیفتراکی و گیربکس حلزونی و همچنین به کمک نیروی الکتروموتور انجام می شود.
 • معمولا حداکثر ارتفاع گاوصندوق بزرگ طلا فروشی یا همان ویترین گاوصندوق آسانسوری ۱۰۰ سانتی متر (یک متر) است. از این مقدار، ۳۰ سانتی متر را برای محل جایگذاری موتور و سیستم روشنایی درنظر می گیرند. بنابراین اندازه بزرگترین شی که می توان در ویترین گاوصندوق بزرگ طلافروشی نگهداری کرد، حداکثر می تواند به اندازه ۷۰ سانتی متر باشد.
 • گاوصندوق بزرگ طلا فروشی برقی است اما اگر برق قطع شده باشد، جای نگرانی نیست زیرا با استفاده از شیرفلکه تعبیه شده در انتهای الکتروموتور در زمان قطع برق با چرخاندن این شیر فلکه، گیربکس جمع می شود و درب گاوصندوق بسته می شود.
 • گاوصندوق آسانسوری از ورق های فولادی به ضخامت ۴ میلی متر تشکیل شده است و این ورق فولادی به صورت لایه دوجداره است که در بین آن میلگرد گذاری و بتن ریزی می شود.

 

گاوصندوق دو طبقه بزرگ

گاوصندوق دوطبقه بزرگ از پرطرفدارترین مدل های گاوصندوق بزرگ است که علاوه بر قیمت مقرون به صرفه، کیفیت بسیار عالی دارند. این نوع گاوصندوق طرفداران پروپاقرص دارد زیرا دارای دو طبقه مجزا با درب و قفل و کلید مستقل است. به همین دلیل این امکان را فراهم می کند که در هر طبقه، به طور مجزا استفاده کرد.

 • گاوصندوق دو طبقه بزرگ، مانند دو گاوصندوق بزرگ متصل به هم است ولی قیمت خرید آن در مقایسه با خرید دو گاوصندوق بزرگ مجزا، مقرون به صرفه تر است.
 • می توان دارایی ها را برای نگهداری در گاوصندوق دو طبقه، در دو دسته مجزا تقسیم بندی کرد. به طور مثال می توان اسناد و مدارکی که به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند و یا ممکن است کلید آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهیم، در طبقه پایینی قرار داده و در طبقه بالای گاوصندوق که درب و قفل مجزا دارد، دارایی های نقدی، سکه، جواهرات و … نگهداری کرد.
 • مزیت خرید گاوصندوق دو طبقه بزرگ برای مالکان فروشگاه‌های بزرگ و شرکت ها این است که گاهی اوقات لازم است صاحب گاوصندوق کلید گاوصندوق را در اختیار کارمندان خود قرار ‌دهد، در چنین مواقعی مالک گاوصندوق می‌تواند، کلید طبقه ‌ای که حاوی دارایی های محرمانه، گران قیمت و نقدی است، نزد خود نگه دارد.
 • در فروشگاه مسترسیف، می توانید انواع گاوصندوق دوطبقه بزرگ را در طرح ها و جنس‌های مختلف مشاهده و مقایسه نمایید. قیمت گاوصندوق دو طبقه بزرگ، با توجه به قابلیت‌ هایی که دارد مانند نوع رمزنگاری و ضد ضربه و ضد برش بودن فرق می‌ کند.
 • کلیه محصولات این فروشگاه که از برندهای معتبر ایرانی و خارجی می باشند دارای استانداردهای لازم در تولید گاوصندوق بوده و در بدنه آنها بتن و متریال اولیه با کیفیت استفاده شده است. همچنین جنس بدنه از آلیاژ محکم فولاد بوده و سیستم های قفل تمامی محصولات ایمن هستند.
 • وجود طرح های گاوصندوق دوطبقه بزرگ با رنگبندی و مدل های متنوع در فروشگاه آنلاین مستر سیف این امکان را فراهم کرده است که همگان با هر سلیقه ای بتوانند گاوصندوق دو طبقه بزرگ مورد نیاز و مطابق با سلیقه خود را تهیه کنند.
 • این گاوصندوق ها بسیار زیبا و منحصربفرد هستند و با انتخاب یک گاوصندوق دو طبقه بزرگ می توانید از یک صندوقچه کوچک که در طبقه بالای گاوصندوق تعبیه شده است و دارای درب جداگانه ای است، استفاده کنید. این صندوقچه که در طبقه بالای گاوصندوق است، محل خوبی برای نگهداری از جواهرات و طلا می باشد.

 

راهنمای خرید گاوصندوق اثر انگشتی خانگی و اداری + قیمت

گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ

از امن ترین مدل های گاوصندوق، گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ است این صندوق ها دارای سیستم قفل دیجیتالی هستند و به هیچ عنوان هک نمی شوند، قبل از خرید این گاوصندوق ها به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • توجه داشته باشید که گاوصندوق های اثر انگشتی با برندهای متفرقه یا تقلبی امن نیستند و با ضربه یا شوک الکتریکی به راحتی باز می شوند و سیستم قفل دچار اختلال می شود. اگر به دنبال گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ با امنیت بالا و ضد سرقت هستید، لازم است حتما به سراغ برندهای معتبر رفته و از میان برندهای معتبر و اصل، گاوصندوق بزرگ مورد نیاز خود را انتخاب کنید.
 • قیمت گاوصندوق اثرانگشتی بزرگ بستگی به معیارهای مختلف دارد، به طور مثال گاوصندوق های اثر انگشتی با امکانات مشابه در ابعاد مختلف ، قیمت یکسان ندارند و قیمت گاوصندوق بزرگ که در تولید آن از متریال بیشتری استفاده شده است، در مقایسه با گاوصندوق های کوچک، گران تر است.
 • لازم به ذکر است که جنس بدنه گاوصندوق های اثر انگشتی نیز با هم متفاوت است؛ در محاسبه قیمت گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود، علاوه بر در نظر گرفتن ابعاد، از جمله این معیارها می توان به ضخامت بدنه و ورق فولادی به کار گرفته شده در تولید صندوق، جنس متریال به کار رفته در جداره بدنه، ضد ضربه بودن، ضد دیلم بودن ، درجه نسوز بودن گاوصندوق و … اشاره کرد که همگی ضریب امنیت یک گاوصندوق اثرانگشتی بزرگ را تعیین می کنند. علاوه براین برند تولید کننده که می تواند ایرانی یا خارجی باشد، در تعیین قیمت گاوصندوق اثر انگشتی موثر است.
 • معمولا نوسان قیمت گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ خارجی از مدل های ایرانی بیشتر است، زیرا به طور مستقیم متاثر از نوسانات قیمت دلار می باشند.
 • می توانید در فروشگاه مستر سیف که نماینده رسمی انواع گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ ایرانی نظیر کاوه و ایران کاوه است، همچنین نماینده رسمی گاوصندوق های خارجی با برند ایگل، لوسل و بامیل است با خیال آسوده خرید کنید.
 • قیمت گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ از گاوصندوق های کوچک گران تر است، می توانید انواع گاوصندوق با ابعاد مختلف را در فروشگاه مستر سیف مشاهده و مقایسه کنید.
 • از مزیت های گاوصندوق اثر انگشتی که موجب محبوبیت آن شده، می توان به ویژگی ضد سرقت بودن این محصولات اشاره کرد. تکنولوژی Touch و هوشمند در این محصولات موجب شده تا ضریب امنیت آن ها چند برابر افزایش پیدا کند. گاوصندوق اثر انگشتی بزرگ، بسیار با دوام و جادار است، می توانید حجم بالایی از دارایی های ارزشمند و اسناد و مدارک را در این صندوق های جادار، نگهداری کنید به طوری که حتی حرفه ای ترین سارقین قادر به نفوذ به این محصولات امنیتی نیستند.

 

گاوصندوق بزرگ بانکی

خرید گاوصندوق بانکی بزرگ برای بانک ها و ادارات مالی یک انتخاب عالی و ضروری است زیرا امنیت مورد نیاز را برای بانک و ادارات مالی، تامین می کند.

برای خرید گاوصندوق بزرگ بانک اصل با برندهای معتبر که امنیت بالا دارند و ضد سرقت هستند، لازم است حتما از نمایندگی رسمی گاوصندوق خرید کنید. مزیت خرید از نمایندگی این است که گاوصندوق بزرگ بانکی با گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می شود.

قیمت گاوصندوق بزرگ بانک در نمایندگی مناسب و بدون واسطه است. این گاوصندوق ها از امنیت بسیار بالا برخوردار هستند و کارایی لازم برای تامین امنیت و نگهداری از حجم بالایی از دارایی ها را دارند.

در این قسمت نمونه ای از عکس گاوصندوق بزرگ بانک را مشاهده می کنید، پیشنهاد می کنیم برای خرید انواع گاوصندوق بزرگ، با ضریب امنیت بالا و ضد سرقت، از راهنمایی و خدمات مشاوره رایگان مسترسیف که نماینده رسمی برندهای معتبر گاوصندوق های ایرانی و خارجی است استفاده کنید.

 

چگونه گاوصندوق را جابجا کنیم؟

 

خرید گاوصندوق بزرگ ارزان و با گارانتی

برای خرید گاوصندوق بزرگ ارزان با گارانتی معتبر به همراه خدمات پس از فروش با ما همراه باشید تا با قابلیت های گاوصندوق های بزرگ و پرطرفدار بیشتر آشنا شوید.

اگر به دنبال کاملترین مجموعه مدل ها و بهترین برندهای ایرانی و خارجی با قیمت مناسب هستید، مستر سیف بزرگترین فروشگاه آنلاین با کاملترین مجموعه مدل های گاوصندوق بزرگ است. این فروشگاه، نماینده رسمی برندهای معتبر گاوصندوق است.

امکان خرید گاوصندوق بزرگ در انواع برندهای معتبر اصل با گارانتی و خدمات پس از فروش برای استفاده در ادارات، بانک ها، هتل ها، مغازه ها و … در فروشگاه مستر سیف به صورت آنلاین یا از طریق تماس تلفنی فراهم است.

تنوع مدل ها در این فروشگاه بسیار زیاد است؛ می توانید تمامی مدل های گاوصندوق های خارجی تولید کشور کره جنوبی با برندهای ایگل، لوسل و بامیل و انواع مدل های گاوصندوق بزرگ کاوه و ایران کاوه را در این فروشگاه به همراه مشخصات فنی و عکس گاوصندوق بزرگ با برندهای معتبر مشاهده و مقایسه کنید.

 

واحد شمارش گاوصندوق چیست؟

گاوصندوق بزرگ کاوه

جالب است بدانید که تولید گاوصندوق در کشورمان از حدود یک قرن پیش آغاز شده و اولین تولید کننده های صندوق های امنیتی و گاوصندوق های فلزی در ایران، برندهای معتبر کاوه و ایران کاوه است. از آن زمان تاکنون، تولید کنندگان متعددی به تولید محصولات امنیتی و گاوصندوق پرداخته اند و صنعت گاوصندوق سازی در ایران بسیار پیشرفت کرده است.

شرکت کاوه، از سال ۱۳۰۰ تاکنون در حال تولید محصولات امنیتی از جمله گاوصندوق است. این شرکت انواع گاوصندوق بزرگ کاوه برای استفاده های اداری، خانگی و … را تولید می کند. برند کاوه محصولات خود را مطابق با استاندارد و امنیتی های لازم برای ساخت گاوصندوق تولید می کند.

 • قیمت گاوصندوق بزرگ کاوه در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی بسیار مقرون به صرفه است، زیرا این محصول در ایران با نیروی کار ایرانی تولید می شود و ورود این محصولات به بازار هزینه های واردات ندارد. اگر به دنبال گاوصندوق بزرگ ارزان با امنیت بالا هستید، گاوصندوق بزرگ کاوه انتخاب خوبی است.
 • البته برای اینکه خرید خوبی داشته باشید و خیالتان بابت سالم بودن محصول و خدمات پس از فروش گاوصندوق راحت باشد، پیشنهاد می کنیم حتما گاوصندوق بزرگ کاوه را از نمایندگی رسمی خرید کنید. این محصولات بسیار سنگین وزن هستند و جابجا کردن آنها می تواند بسیار خطرناک باشد.
 • با خرید گاوصندوق بزرگ کاوه از مستر سیف که نمایندگی رسمی کاوه است، می توانید علاوه بر استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش، از خدمات حمل و نقل گاوصندوق های بزرگ و سنگین هم استفاده کنید.
 • یکی از محصولات شرکت گاوصندوق کاوه در گروه گاوصندوق بزرگ کاوه، مدل ۲۰۰۰s است گاوصندوق با ارتفاع ۱۸۱ سانتی عرض ۸۵ سانتی عمق ۷۵ سانتی و وزن ۱۳۱۶ کیلوگرم یک نمونه گاوصندوق بزرگ بانکی و شرکتی است. این گاوصندوق مناسب برای نگهداری اسناد و مدارک با حجم بالا در فروشگاهها نیز می باشد.
 • این مدل دارای قفل مکانیکی و کلید است و باز کردن آن در زمان هایی که مسئول گاوصندوق رمز گاوصندوق را فراموش کرده و یا قصد دارد به سرعت درب آن را باز کند، از طریق کلید بسیار ساده خواهد بود.
 • یکی دیگر از مدل های پرفروش گاوصندوق بزرگ کاوه، مدل های نسوز هستند از معیارهای موثر در تعیین قیمت گاوصندوق بزرگ کاوه، ویژگی نسوز بودن آن است. مدل های نسوز که مقاومت بالایی در برابر حرارت و حریق دارند، انتخاب خوبی برای نگهداری از دارایی های حساس به حرارت می باشد.
 • گاوصندوق های ساده، در مقایسه با گاوصندوق های نسوز، ارزان تر بوده و مناسب نگهداری از اسناد و مدارک کاغذی می باشند. گاوصندوق بزرگ کاوه در ابعاد مختلف تولید می شود، وزن این گاوصندوق ها تا ۵۰۰ کیلوگرم می رسد.
 • از بهترین مدل های گاوصندوق بزرگ کاوه، صندوق های دو جداره و نسوز می باشد که فضای بین دو جداره خارجی و داخلی آن ها با بتن پر شده است، به این ترتیب وجود بتن و مواد نسوز اجازه نفوذ حرارت را به محفظه داخلی گاوصندوق نمی دهد.
 • این نوع صندوقها دارای یک عدد دولابچه و دو عدد لولای کامل بوده و قابلیت نصب انواع قفل های دیجیتالی را نیز دارند. علاوه براین گاوصندوق بزرگ کاوه با مکانیزم زبانه بندی از نوع دورانی سه جهته می باشد.
 • فروشگاه مستر سیف با مجموعه ای کامل از انواع مدل های گاوصندوق بزرگ کاوه، ارائه دهنده بهترین انواع مدل صندوق با قیمت مناسب، گارانتی و خدمات پس از فروش گاوصندوق است. می توانید این محصولات را بهترین قیمت و ضمانت اصالت و کیفیت محصول از فروشگاه گاوصندوق مستر سیف با اطمینان خرید کنید.
 • شرکت گاوصندوق کاوه از بهترین و با سابقه ترین شرکت های تولید کننده گاوصندوق بزرگ در ایران است. این شرکت با تولید انواع مختلف گاوصندوق بزرگ یکی از بهترین و شناخته شده ترین برندهای بازار گاوصندوق کشور به شمار می رود. می توانید برای خرید انواع صندوق بزرگ نسوز اداری، بانکی، دو طبقه و … محصولات فروشگاه اینترنتی مستر سیف را مشاهده کنید.

 

انواع گاوصندوق بزرگ کاوه

انواع محصولات گاوصندوق کاوه شامل موارد زیر است:

 1. گاو صندوق بزرگ سنگین کاوه
 2. گاوصندوق بزرگ کمد کاوه
 3. گاوصندوق بزرگ نظامی کاوه
 4. گاوصندوق بزرگ خزانه کاوه
 5. گاوصندوق بزرگ طلا فروشی کاوه
 6. گاوصندوق بزرگ نسوز کاوه
 7. و …

برای اطلاع از قیمت گاوصندوق بزرگ کاوه در انواع مدل می توانید به فروشگاه آنلاین مستر سیف مراجعه کرده و یا با کارشناسان این مرجع تخصصی گاوصندوق در ایران تماس حاصل فرمایید.

 

قیمت گاوصندوق بزرگ بانکی

گاوصندوق بزرگ بانکی مناسب بانک ها و موسسات مالی است که اسناد مالی و مقادیر بسیاری وجه نقد برای نگهداری در گاوصندوق دارند، به همین دلیل نیاز به خرید گاوصندوق بزرگ بانکی دارند.

 • قیمت گاوصندوق بزرگ بانکی بستگی به برند تولید کننده و سایر مشخصات فنی صندوق دارند. یک گاوصندوق بزرگ بانکی لازم است حتما نسوز و ضد سرقت باشد.
 • گاوصندوق هایی ضد سرقت با ضریب امنیت بالا، در مقایسه با گاوصندوق های معمولی گران قیمت تر هستند زیرا فضای امن تری برای نگهداری از دارایی ها فراهم می کنند.
 • گاوصندوق بزرگ بانکی دارای ابعاد بزرگی است و معمولا ارتفاع این گاوصندوق های بزرگ از قد انسان بلندتر است. این گاوصندوق‌ها دارای طول و عرض بالا بوده و امنیت مورد نیاز مراکز مالی را تامین می کنند. قیمت گاوصندوق بزرگ بانکی، بستگی به ابعاد صندوق، جنس متریال بکار رفته در ساخت گاوصندوق دارد. علاوه براین ضریب امنیت گاوصندوق بزرگ بانکی برای مدل های مختلف، متفاوت است.
 • گاوصندوق هایی با ضریب امنیت بالا، در مقایسه با سایر گاوصندوق ها، قیمت بالاتری دارند. ضریب امنیت یک گاوصندوق را مشخصات فنی آن شامل مدت مقاومت گاوصندوق در برابر حرارت با درجه مشخص دارد، همچنین ضد آب بودن، ضد ضربه بودن، ضد دیلم بودن، ضد جوش بودن گاوصندوق و سایر ملاک هایی که یک گاوصندوق بزرگ بانکی را ضد سرقت و ضد نفوذ می کند، تعیین کننده قیمت گاوصندوق بزرگ بانکی خواهد بود.
 • گاوصندوق بزرگ بانکی دو درب بسیار جادار و دارای طبقه بندی متعدد است. بانک ها، موسسات مالی و فروشگاه ها می توانند با استفاده از گاوصندوق بزرگ بانک، حجم بسیار زیاد از اسناد، مدارک، پول نقد و … را با خیال راحت نگهداری کنند.
 • گاوصندوق بزرگ بانک معمولا در سایز و وزن بالا ساخته می شود و سارقان قادر نخواهند بود گاوصندوق را از محل خارج کنند. جابه جا کردن این گاوصندوق ها بسیار دشوار و خطرناک بوده و نیاز به ابزار خاص و مهارت دارد.
 • جنس بدنه گاوصندوق بانکی از بتن است به همین دلیل است که وزن آن بسیار سنگین است و بدنه آن برای سارقان، غیرقابل نفوذ می باشد. استحکام این نوع گاوصندوق ها بالاست و امنیت دارایی های موجود در گاوصندوق را تضمین می کند.

 

مقایسه گاوصندوق بزرگ بانکی با گاوصندوق معمولی

بانک ها و موسسات مالی توجه داشته باشند که نمی توان گاوصندوق اداری و خانگی ساده را جایگزین گاوصندوق بزرگ بانکی کرد. برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود، در این قسمت به بررسی مشخصات گاوصندوق بزرگ بانکی با گاوصندوق های معمولی پرداخته ایم:

 1. گاوصندوق بانکی بزرگ در مقایسه با گاوصندوق های معمولی و خانگی بسیار متفاوت هستند، زیرا یک گاوصندوق بانکی لازم است دارای ضریب امنیت بالا باشد؛ به عنوان مثال قفل گاوصندوق بزرگ بانکی به گونه ای طراحی می شود که حتی پیدا کردن قفل برای سارق دشوار و حتی تغییر ممکن به نظر برسد.
 2. قفل گاوصندوق بزرگ مخفی به صورت مخفی تعبیه شده تا از دسترس سارق در امان باشد. جالب است بدانید که قفل این محصولات به صورت یونیک طراحی شده و همین امر موجب افزایش ایمنی گاوصندوق می شود. جنس ورق به کار رفته در ساخت گاوصندوق بزرگ بانکی از نوع ورق نسوز است و با حرارت دادن به هیچ وجه ذوب نمی ‌شود.
 3. علاوه بر این ضخامت ورق گاوصندوق بانکی بزرگ، در حدی است که حتی در برابر انفجار و وزن سنگین هم مقاومت بسیاری دارد. با توجه به اینکه اغلب سارقان برای باز کردن گاوصندوق، از روش هایی نظیر برش دادن زبانه درب آن استفاده می‌کنند، لولاها و زبانه گاوصندوق بزرگ بانکی باید استاندارد باشد.
 4. این گاوصندوق ها به صورت سفارشی ساخته می شوند تا ایمنی بالاتر از گاوصندوق های معمولی داشته باشند، علاوه براین ابعاد آن‌ها بسیار بزرگتر از سایر گاوصندوق ‌های خانگی و اداری است.
 5. قیمت گاوصندوق بزرگ بانکی، بستگی به سایز و ابعاد آن دارد، به هر میزان که ابعاد گاوصندوق افزایش پیدا کند، وزن آن هم‌ بیشتر می‌شود که همین امر تاثیر مستقیم بر امنیت و بهای تمام شده ساخت گاوصندوق دارد.
 6. گاو صندوق بزرگ بانکی بسیار سنگین وزن است و سارقان نمی توانند آن را حمل کرده و از محل خارج کنند. از بارزترین ویژگی های گاوصندوق بزرگ بانکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • وزن و ابعاد زیاد
 • داشتن لولای مقاوم
 • داشتن دیواره‌های چند لایه
 • داشتن درب اتوماتیک
 • قابلیت‌های نسوز بودن
 • استفاده از مرغوب ‌ترین آلیاژهای مقاوم

 

 

خرید گاوصندوق بانکی بزرگ با قیمت عالی

فروشگاه آنلاین مستر سیف، نماینده رسمی فروش انواع گاوصندوق بزرگ ایرانی و خارجی است. برای خرید گاوصندوق بانکی بزرگ با قیمت مناسب و مقرون به صرفه می توانید به راحتی خرید خود را در این فروشگاه ثبت کند.

کلیه محصولات موجود در فروشگاه مستر سیف، از بهترین کیفیت و با قیمت مناسب عرضه می شود. اگر به دنبال برندهای معتبر گاوصندوق بانکی هستید، مستر سیف نماینده فروش برندهای معتبر با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش است.

مشخصات هر گاوصندوق به همراه عکس در فروشگاه آنلاین مسترسیف درج شده و از طریق فیلترهای موجود می توانید به راحتی به مقایسه و بررسی انواع گاوصندوق بزرگ بپردازید. علاوه براین با توجه به تنوع بالای محصولات اگر در انتخاب بهترین مدل مورد نیاز خود دچار سردرگمی شده اید، می توانید جهت مشاوره رایگان با کارشناسان مسترسیف تماس حاصل فرمایید.

با توجه به اینکه معمولا در گاوصندوق بزرگ بانکی اموال مردم نگهداری می‌شود لازم است که بدنه و کلیه یراق آلات گاوصندوق بانکی ،دارای بالاترین استاندارد و درجه کیفی باشد، تا اموال مردم از دستبرد سارقان در امان باشد. همچنین یک گاوصندوق خوب بانکی باید دارای قفل‌ های پیچیده چند مرحله‌ ای و بدنه چند لایه‌ ضد ضربه باشد تا استحکام کافی برای مقاومت در برابر حمله سارقان را داشته باشد.

می توانید از پیشرفته ‌ترین مدل‌ های گاوصندوق بزرگ بانکی را که دارای قفل دیجیتالی است از مسترسیف خریداری کنید. این نوع از گاوصندوق ها از فناوری‌ های جدید و مدرن برخوردار بوده و سیستم قفل آنها دارای رمزهای دیجیتالی است. این قفل ها به هیچ عنوان قابل هک کردن و بازگشایی نیستند و به همین علت فقط افرادی قادر به باز کردن درب این گاوصندوق ها هستند که از رمز آن باخبر باشند.

 

قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ

در مقایسه قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ و گاوصندوق های معمولی باید بگوییم با توجه به اینکه جنس آلیاژ به کار رفته در ساخت این صندوق ها متفاوت بوده و مقاومت خوبی در برابر حرارت و حریق دارند، به همین دلیل قیمت آنها از مدل های ساده، بالاتر است.

 • اگر دارایی هایی که در گاوصندوق نگهداری می کنید از نوع حساس به حرارت بوده و یا ارزشمند و گران قیمت هستند، قیمت گاوصندوق نسوز، مقرون به صرفه به نظر می رسد زیرا به خوبی قادر است از دارایی های ارزشمند محافظت کند. جنس بدنه گاوصندوق نسوز بزرگ از نوع عایق است و قفل آن در برابر حرارت و آتش مقاوم بوده و از بین نمی رود.
 • البته ضریب امنیت و درجه مقاومت هر گاوصندوق نسوز بزرگ با سایر مدل ها متفاوت است و این تفاوت در مشخصات فنی هر گاوصندوق درج می شود. شرکت مسترسیف، قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ ایرانی کاوه و ایران کاوه و قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ خارجی بامیل، ایگل و لوسل را با در نظر گرفتن رضایتمندی مشتریان پیشنهاد کرده و با خرید از این فروشگاه یم توانید از خرید با کیفیت و با قیمت مناسب لذت ببرید.
 • اگر به دنبال گاوصندوق نسوز بزرگ ایرانی هستید، قیمت گاوصندوق بزرگ نسوز کاوه در مقایسه با نمونه های خارجی ارزان تر است اما اگر به دنبال یک انتخاب لوکس و شیک هستید، به شما نمونه های خارجی که تولید کشور کره جنوبی هستند، پیشنهاد می کنیم.
 • قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ با برندهای معتبر خارجی که قفل و بدنه فوق امنیتی با ضریب بالای محافظت در برابر آتش دارند، در مقایسه با برندهای ایرانی بالاتر است؛ اما می توان گفت که با توجه به کیفیت بالا و ظاهر شیک و مدرن که دارند، مقرون به صرفه به نظر می رسند. برند بامیل، ایگل و لوسل ساخت کره جنوبی از مطرح ترین برندها در دنیا محسوب می شود و مسترسیف نماینده رسمی این برندها در ایران است.
 • در واقع قیمت گاوصندوق نسوز ثابت نیست و در تعیین قیمت هر مدل، معیارهای مختلف در نظر گرفته می شود، علاوه بر ابعاد و اندازه گاوصندوق، ویژگی ها و مزیت های هر مدل در محاسبه قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است. پیشنهاد می کنیم برای مقایسه و بررسی مشخصات فنی و قیمت گاوصندوق نسوز بزرگ، به فروشگاه آنلاین مستر سیف مراجعه کنید.

 

قیمت گاوصندوق ساده بزرگ

اگر در گاوصندوق خود اسناد و مدارک کاغذی را به صورت انبوه نگهداری میکنید، نیاز به گاوصندوق ساده بزرگ خواهید داشت. قیمت گاوصندوق ساده بزرگ در فروشگاه مستر سیف بسیار عالی است، می توانید انواع مختلف در رنگ بندی و طرح های مختلف ایرانی و خارجی را در این فروشگاه مشاهده کنید.

تنوع مدل های گاوصندوق ساده بزرگ در فروشگاه آنلاین مستر سیف بسیار بالاست و تمامی محصولات با مشخصات فنی و تصاویر معرفی شده اند. علاوه براین قیمت گاوصندوق ساده بزرگ در این فروشگاه با توجه به اینکه تمامی مدل ها از برندهای معروف بوده و دارای گارانتی و خدمات پس از فروش، نصب و جابجایی هستند، مناسب و مقرون به صرفه است.

اغلب مدل های گاوصندوق بزرگ ساده، از نوع قفل مکانیکی هستند و با دسته های بزرگ و سیستم قفل مکانیکی که دارند، ساهاست که شناخته شده و معروف اند.

درواقع روش باز کردن درب مکانیکی گاوصندوق به این صورت است که یک رمز از پیش تعیین شده برای آن تعریف می شود و با استفاده از این رمز می توان به راحتی درب گاوصندوق را باز کرد. اغلب مدل های گاوصندوق بزرگ ساده، برای امنیت بیشتر، دارای قفل ترکیبی هستند. به این معنی که علاوه بر قفل مکانیکی که دارای اهرم و دستگیره است، قفل کلیدی هم دارند.

 

گاوصندوق بزرگ قیمت مناسب

وقتی به بازار برای خرید گاوصندوق مراجعه کنید، انواع صندوق را با قیمت های مختلف مشاهده خواهید کرد. برخی از این گاوصندوق ها بسیار ارزان هستند ولی نام آنها آشنا نیست و یا از برندهای معروف و معتبر هستند. اما علت قیمت گذاری عجیب این گاوصندوق ها چیست؟

 • توجه داشته باشید که گاوصندوق هایی با نام های ناآشنا، در ایران نمایندگی رسمی ندارند به همین دلیل بعد از خرابی گاوصندوق و یا در زمانهایی که صندوق نیاز به سرویس یا تعویض قطعات دارد، امکان سرویس دهی برای این محصولات در ایران وجود ندارد. به همین دلیل قیمت گاوصندوق هایی که با برندهای غیر معروف ارائه می شود، ارزان تر است.
 • برخی از مدل های گاوصندوق بزرگ قیمت مناسب نیز از برندهای معروف هستند، علت ارزان بودن قیمت این صندوق ها چیست؟ توصیه می کنیم هنگام خرید گاوصندوق برای اینکه خیالتان بابت اصل بودن محصول راحت باشد، حتما از نماینده رسمی خرید کنید.
 • یک محصول تقلبی ممکن است با قیمت ارزان و برند معروف به فروش برسد، اما سیستم قفل این گاوصندوق ها استاندارد نیست و سارقان می توانند به راحتی آن را باز کنند. علاوه براین زمانی که محصول دچار اختلال یا آسیب شود، فروشنده گاوصندوق که نماینده رسمی برند نیست، هیچ گونه خدماتی ارائه نمی کند. به ویژه اگر گاوصندوق دیجیتال باشد و رمز آن را فراموش کنید، فروشنده نمی تواند برای بازیابی رمز کمک کند.
 • اما اگر رمز یک گاوصندوق دیجیتال که از نمایندگی رسمی خریداری کرده اید، فراموش کنید نماینده رسمی می تواند از طریق برقراری ارتباط با تولید کننده، به خریدار کمک کند تا رمز گاوصندوق دیجیتالی خود را بازیابی کند.
 • اگر به دنبال خرید گاوصندوق بزرگ قیمت مناسب هستید، بهترین انتخاب خرید بدون واسطه از نمایندگی رسمی است. می توانید انواع مدل های گاوصندوق بزرگ را از فروشگاه آنلاین مستر سیف با گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و حمل و نقل خریداری کنید.

 

گاوصندوق بزرگ دست دوم

اگر به دنبال خرید گاوصندوق بزرگ دست دوم هستید تا در هزینه های خود صرفه جویی کنید، پیشنهاد می کنیم دست نگه دارید. زیرا این امکان وجود دارد که گاوصندوق دست دوم که خریداری می کنید دارای ایرادات فنی باشد و به طور مداوم نیاز به صرف هزینه تعمیر داشته باشد.

شما می توانید به جای خرید گاوصندوق بزرگ دست دوم، گاوصندوق بزرگ نو را با گارانتی خریداری کنید و خیالتان بابت خرید با کیفیت با قیمت مناسب راحت باشد. مستر سیف برای جلب رضایتمندی مصرف کنندگان، قیمت گاوصندوق بزرگ را با سود پایین و منصفانه ترین هزینه، قیمت گذاری می کند.

پیشنهاد می کنیم برای خرید گاوصندوق بزرگ نو و با قیمت عالی، همین الان با کارشناسان مستر سیف تماس بگیرید. علاوه براین می توانید از تخفیف های مناسبتی فروشگاه مستر سیف نیز بهره مند شوید.

 

 

فیلم نحوه ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتون و لوگو

استفاده از گاوصندوق اسباب بازی بزرگ برای کودکان بسیار جالب و هیجان انگیز است، به ویژه اگر این گاوصندوق ظاهری بسیار شبیه به گاوصندوق بزرگ واقعی با سیستم قفل داشته باشد.

ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتون و لوگو بسیار ساده و کم هزینه است. برای درست کردن کاردستی گاوصندوق بزرگ نیاز به وسایلی نظیر کارتن، کارتن، چسب، کاتر، چوب بستنی و سیخ چوبی و وسایلی که معمولا به راحتی در دسترس هستند دارید.

ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتن از سرگرمی هایی است که کودکان برای ساختن آن علاقه نشان می دهند. می توانید مراحل ساخت گاوصندوق بزرگ را با همکاری کودکان انجام دهید. بعد از تکمیل ساخت گاوصندوق بزرگ با کارتن، کودک می تواند اسباب بازی های خود را در گاوصندوق بگذارد.

با مشاهده فیلم ساخت گاوصندوق بزرگ که یک کاردستی گاوصندوق اسباب بازی بزرگ به روش ساده است، می توانید در چند دقیقه به راحتی یک اسباب بازی جالب و ارزان برای کودکان بسازید:

 

 

نتیجه گیری:

در این مقاله هر آنچه لازم است درباره گاوصندوق بزرگ بدانید، شرح داده ایم. می توانید انواع مدل های گاوصندوق بزرگ ایرانی و خارجی را در فروشگاه مستر سیف مشاهده کرده و بهترین انتخاب را با مناسب ترین قیمت داشته باشید.

کلیه محصولات در آنلاین فروشگاه مستر سیف دارای گارانتی و خدمات پس از فروش، نصب و جابجایی هستند. می توانید به صورت آنلاین از سراسر کشور سفارش خود را ثبت کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن، گاوصندوق مورد نظر خود را در محل با خدمات نصب گاوصندوق تحویل بگیرید. علاوه براین می توانید از خدمات مشاوره رایگان تلفنی مسترسیف استفاده کنید و گاوصندوق بزرگ مورد نیاز خود را به راحتی انتخاب کنید.

برای انتخاب گاوصندوق امن، نسوز و ضد سرقت

راهنمای خرید 10 مرحله ای با پر کردن فرم زیر دریافت کنید.

Hidden

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای تهیه گاوصندوق امن، نسوز و ضد سرقت

راهنمای خرید 10 مرحله ای آماده کرده ایم

با پر کردن فرم زیر به صورت رایگان دریافت کنید.

Hidden

مشاوره
تماس فوری پشتیبانی